ECB onderwerpt 7 Nederlandse banken aan stresstest

24 oktober 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

Zeven Nederlandse banken - ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, RBS Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank - worden vanaf november onderworpen aan een grondig onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB trekt een jaar uit om de financiële situatie van de in totaal 130 Europese banken onder de loep te nemen. Dat maakte de ECB vandaag bekend.

Doorlichting Europese banken

De in Frankfurt gevestigde ECB zal het toezicht van de Europese banken op zich nemen. Dit is onderdeel van de vorming van een bankenunie. Voordat de ECB het toezicht naar zich toetrekt zal de ECB, in samenwerking met de nationale toezichthouders en onafhankelijke derden, de financiële positie van banken grondig onderzoeken. De ECB hanteert hierbij het uitgangspunt dat banken een buffer moeten hebben van minimaal 8% van de risico-gewogen bezittingen.

De doorlichting van de Europese banken zal zich focussen op drie elementen:
1. een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de risico's die een bank loopt
2. een beoordeling van de kwaliteit van de bezittingen van een bank
3. een stresstest ter controle van de weerbaarheid van banken bij verschillende negatieve scenario's

ECB -  doorlichting EU Banken

Nieuwe stresstest

De wijze waarop de stresstests worden uitgevoerd gaat wijzigen. De nieuwe stresstest moet een nauwkeuriger beeld geven van de weerbaarheid van banken bij diverse negatieve scenario’s. De aanscherping van de stresstest is een reactie op de kritiek dat de huidige stresstests niet grondig genoeg waren en ze de problemen onvoldoende hebben blootgelegd.

85% van Europese financiële sector onderzocht

In totaal maken 130 banken en 12 Europese lidstaten onderdeel uit van het onderzoek. Daarmee beslaat het onderzoek circa 85% van de Europese financiële sector. Van de Nederlandse bankensector zijn 7 banken geselecteerd, vijf commerciële banken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en RBS Nederland) en twee publieke banken (Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank).

Eerder gaf Jeroen Dijsselbloem aan niet te verwachten dat de doorlichting van ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS REAAL tot problemen zal leiden.

ECB

Ondersteuning door Oliver Wyman

De ECB wordt bij de doorlichting van de banken ondersteund door Oliver Wyman. In een persbericht liet de ECB weten dat het strategie adviesbureau gaat ondersteunen met aansturing en coördinatie van de nulmeting. Ook zal Oliver Wyman het proces begeleiden en adviseren op diverse inhoudelijke thema’s, zoals de testmethode.