ECB huurt Oliver Wyman in voor doorlichting EU banken

26 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Oliver Wyman ingehuurd om de 130 belangrijkste banken binnen Europa door te lichten. Met de review wil de ECB inzicht krijgen in de financiële huishouding van de instellingen, alvorens het volgend jaar verantwoordelijk wordt voor de toezicht van de grote banken in de eurozone. Eerder gaf Jeroen Dijsselbloem aan niet te verwachten dat de doorlichting van ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS REAAL tot problemen zal leiden.  

Bankenunie
De EU is momenteel bezig met de vorming van een bankenunie. Alle banken binnen deze unie dienen te voldoen aan de dezelfde regels en vallen onder één bankentoezicht. Het toezicht op de Europese bankensector is een stap in de vorming van een bankenunie. Een belangrijke vervolgstap op de weg naar een bankenunie is het zogenoemde resolutiemechanisme. De ECB hecht grote waarde een centrale onafhankelijke resolutieautoriteit dat moet zorgen voor de ontmanteling van failliete banken. Banken die onder de bankenunie vallen worden in geval van nood niet met nationaal geld maar vanuit een Europees fonds overeind gehouden. Politici en deelnemende banken eisen daarom dat alleen ‘gezonde’ financiële instellingen worden toegelaten. Met name de Noord-Europese landen zien een strenge 'nulmeting' van de banken als cruciale voorwaarde om met de Bankenunie te kunnen beginnen.

Oliver Wyman - Bankenunie

Advies en ondersteuning van Oliver Wyman

In een persbericht laat de ECB weten dat het strategie adviesbureau gaat ondersteunen met aansturing en coördinatie van de nulmeting. Ook zal Oliver Wyman het proces begeleiden en adviseren op diverse inhoudelijke thema’s, zoals de testmethode. Hoewel de ECB in beginsel toezicht zal houden op zo’n 6.000 banken in de eurozone, zal de analyse zich met name richten op de 130 grotere banken met een balanstotaal vanaf €30 miljard. 

Doorlichting Spaanse bankensector

Oliver Wyman, een zusterbedrijf van Mercer, is geen onbekende bij het doorlichten van banken. In mei vorig jaar werd het adviesbureau door de regering van Spanje ingehuurd om de dramatische situatie in de Spaanse bankensector te onderzoeken. Met behulp van stresstests en audits van bankbalansen hebben de consultants de kapitaalbuffers van de banken in kaart gebracht. Uiteindelijk concludeerde Oliver Wyman dat de Spaanse sector tussen de €60 en €70 miljard nodig zou moeten hebben om overeind te blijven.