NVB: Banken verwelkomen voorstellen kabinet

18 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken staan positief tegenover de voorstellen van het kabinet om de groei van de Nederlandse economie te herstellen. Vanuit hun maatschappelijke rol zullen banken waar mogelijk bijdragen aan de route naar herstel van de economische groei en alles op alles zetten om op een verantwoorde manier aan de vraag naar krediet te voldoen, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Wel moet men hierbij rekening houden met het feit dat banken minder financieringscapaciteit hebben als gevolg van de maatregelen om de stabiliteit van de bankensector te versterken.

Perspectief voor de financiering van huishoudens

Doordat veel spaargeld in Nederland is ondergebracht bij pensioenfondsen en verzekeraars kunnen banken de vraag naar hypotheken en kredieten niet louter financieren met spaargeld. Nederlandse banken zijn hierdoor veel sterker dan banken in andere Europese landen aangewezen op dure buitenlandse financiering. De voorstellen van het kabinet om institutionele beleggers meer te betrekken bij investeringen in de Nederlandse economie bieden daarom perspectief voor de financiering van huishoudens en bedrijven op de lange termijn. De NVB staat dan ook positief tegenover deze plannen.

NVB verwelkomt plannen kabinet

Ook de voorstellen van het kabinet met betrekking tot het stimuleren van aflossing van de hypotheekschuld worden door banken goed ontvangen. Meer aflossen helpt mogelijke restschulden voor individuele huizenbezitters te voorkomen en komt ten goede aan de financiële stabiliteit van ons land, aldus de NVB.

Perspectief voor de financiering van bedrijven

Door de economische crisis is het perspectief van veel bedrijven sterk verslechterd en dat uit zich in verliezen bij banken op verstrekte leningen. De NVB verwelkomt daarom de extra maatregelen voor kredietverlening. Zo vormen de voorstellen voor stimulering van de risicokapitaalinvesteringen voor innovatieve starters een welkome aanvulling op bankfinanciering. Ook de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en extra investeringen in Qredits helpen om de financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbreden.