Rabobank: Beleg minder in onze Ledencertificaten

12 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Rabobank wil de afhankelijk van hun ledencertificaten verkleinen. De bank roept klanten een minder groot gedeelte van vermogen te beleggen in deze certificaten en kondigt aan dat zij de hoeveelheid in omloop zijnde ledencertificaten aanzienlijk wil terugbrengen in de komende drie jaar door ze op te kopen.

Ledencertificaten onder druk

De waarde van de ledencertificaten staat al langere tijd onder druk. Het oplopen van deze druk op de Ledencertificaten is te wijten aan de reddingsoperaties van SNS en de banken in Cyprus en kan de verhandelbaarheid en prijsvorming in de toekomst bemoeilijken, aldus de bank. Uit de desbetreffende reddingsoperaties kwam voort dat de waarde van achtergesteld bankpapier op nul werd gesteld. De Ledencertificaten van de Rabobank zijn ook achtergesteld bankpapier. Deze wetenschap heeft al veel certificaathouders doen besluiten hun certificaten te koop aan te bieden. Sinds begin dit jaar is er sprake van een heuse verkoopgolf.

Rabobank - Ledencertificaten

Verkoopgolf zet kernkapitaalratio onder druk

De bank wil niet aangeven hoeveel stukken zelf zijn opgekocht omdat dit koersgevoelige informatie is. Het kernkapitaal van de Rabobank bedraagt op dit moment €29,3 miljard. 23% hiervan zit in de Ledencertificaten. Verkoopgolf zet kernkapitaalratio onder druk. Als de Ledencertificaten niet meetellen zou de kernkapitaalratio zakken naar 10% in plaats van de huidige 13,2%. Ter vergelijking: de Core Tier-1 ratio van ING bedraagt 12,3%, Triodos Bank 15,9%, Deutsche Bank 9,5% en Commerzbank 7,5%.

Rabobank informeert klanten over risico’s

Volgens een woordvoerder van Rabobank, tegenover het Financieele Dagblad, hebben certificaathouders veel vragen. “Daaruit bleek voor ons dat niet alle houders wisten wat voor soort papier ze in handen hadden”. Als reactie hierop heeft de Rabobank alle 150.000 certificaathouders aangeschreven met het advies maximaal 20% van hun vermogen in de ledencertificaten onder te brengen. Daarnaast waarschuwt de bank dat de certificaten een beleggingsproduct zijn en geen spaarproduct. “De koers ligt niet vast en is afhankelijk van vraag en aanbod”, staat in de brief. Directeur Private Banking Pim Mol zet het advies / oproep kracht bij door ook via RTL Z te wijzen op het belang van “een goede risicospreiding”.

Trouwe klanten nu ‘probleemgevallen’

De ledencertificaten zijn in het verleden voornamelijk verkocht aan de trouwste klanten, van wie sommigen hun gehele vermogen in certificaten stopten. Een voormalig Rabo-directeur zegt, in het FD, de brief vooral te zien als een manier voor de bank om zich in te dekken tegen eventuele toekomstige zorgplichtclaims.