Rabobank neemt afscheid van haar ledencertificaten

23 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De Rabobank wil voortaan niet meer zo afhankelijk zijn van de ledencertificaten. Tot nu toe zijn de ledencertificaten van groot belang voor de solvabiliteit van de bank. Zij vormen cruciaal onderdeel van het bufferkapitaal. Sinds de jaren negentig hanteert de Rabobank dit eigen financieringsmodel om de groei van de bank te financieren. Ledencertificaten zijn een soort achtergestelde obligaties met een vaste rente, die meetellen voor het zogenoemde ‘kernkapitaal’ van de bank (de maatstaf voor de eigen financiële buffers). Ledencertificaten worden alleen verkocht aan medewerkers en leden van de coöperatie, met een toezegging van een gegarandeerde rente

Het afgelopen jaar roerden zich veel bezitters van deze waardepapieren omdat het verdienmodel onder druk staat en de onderpanden op uitstaande leningen dalen. Een groot aantal leden hebben hun certificaten inmiddels op de interne markt aangeboden.

Rabobank - Wijziging koers

Om te voorkomen, dat de balans van de bank teveel onder druk kwam te staan, heeft de Rabobank de afgelopen periode veel certificaten opgekocht, voor een totaalbedrag van €400 miljoen. Dit heeft tot gevolg dat die niet meer meetellen voor de kapitaalbuffers van de bank. Volgens informatie in het Financieele Dagblad maakt Rabobank nu bekend, voor zijn kapitaalratio meer het accent te leggen op ingehouden winsten dan op ledencertificaten.

Verder gaat de bank volgens het FD ook de komende periode het aanbod op de interne markt voor ledencertificaten afromen. Om dit te kunnen doen heeft de Rabobank met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) afgesproken dat er tot een maximum van €1 miljard aan ledencertificaten kon worden opgekocht. Rabobank gaat de al ingekochte certificaten laten vervallen. Hierdoor komt de teller weer op nul te staan. Het schrappen heeft geen invloed op het kernkapitaal.