Bladeren

Zorgplicht

De Zorgplicht verplicht banken om voldoende informatie van de klant in te winnen om hem of haar passend te kunnen adviseren. Daarnaast zijn banken verplicht om de klant voldoende te informeren zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken om een product of dienst af te nemen. Het doel van de wet is het inzichtelijk, marktgericht en doelgericht maken van financiële markten en producten waarbij het belang van de klant centraal staat.

Banken maken op basis van klantgegevens zoals financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid een klantprofiel. Het product of dienst moet op dit klantprofiel aansluiten.

Bij complexere producten en diensten zoals beleggings- en hypotheekproducten geldt een zwaardere verplichting. Zo zal een bank moeten nagaan of de klant in staat is aan haar verplichtingen te voldoen bij het aangaan van een hypotheek. Tevens zal de bank de klant moeten informeren over de omvang van de risico’s die verbonden zijn aan een bepaalde product of dienst.

Naast deze informatieplicht vanuit de Wft geldt een motiveringsplicht. Banken moeten kunnen motiveren waarom zij de klant een bepaald advies hebben gegeven.

Minister De Jager van Financiën is met een nieuw wetsvoorstel gekomen voor een algemene Zorgplicht voor banken en verzekeraars. Het doel van dit voorstel is om de klant meer centraal te stellen en te beschermen bij de aankoop van financiële producten. De AFM krijgt met deze Zorgplicht de mogelijkheid om eerder in te grijpen bij het niet naleven van de Zorgplicht.

Het wetvoorstel wordt in het voorjaar van 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden.