Belastingplan 2017 voordelig voor FinTech-startups

15 december 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het Belastingplan 2017, dat onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer, brengt een gunstige wijziging voor innovatieve startups. Hoewel het amendement nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, heeft Deloitte alvast de voordelen in kaart gebracht.

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 aangenomen. In het Belastingplan worden drie amendementen doorgevoerd in de Nederlandse belastingregelgeving. Deloitte heeft de verschillende amendementen onder de loep genomen en ziet voordelen voor innovatieve startups in Nederland, waaronder ook FinTech-startups.

Als de amendementen worden aangenomen door de Eerste Kamer wordt het voor innovatieve startups per 1 januari 2018 gunstiger om een deel van het loon van hun werknemers uit te betalen in de vorm van aandelenopties. “Op deze manier kunnen de werknemers deelnemen in de werkgever, zonder dat bijvoorbeeld een verhoging van het vaste salaris (met bijbehorende verhoogde werkgeverslasten) nodig is. Dit amendement biedt start-ups hierin dus meer flexibiliteit”, vertelt Caroline Zegers, als Partner Global Employer Services verantwoordelijk voor de Executive & Equity Compensation groep van Deloitte.

Deloitte - Belastingplan 2017

Op basis van het amendement wordt tot een bedrag van €50.000 aan voordeel uit de uitoefening van aandelenopties slechts 75% daarvan als loon aangemerkt. Het restende deel (maximaal €12.500 per jaar) is vrijgesteld. Om voor de gunstigere behandeling van aandelenopties in aanmerking te komen moeten startups aan twee voorwaarden voldoen:

  • De werkgever had in het jaar van toekenning van de aandelenopties een geldige S&O verklaring; en,
  • De uitoefening of vervreemding van de opties vindt plaats binnen minimaal 12 maanden en maximaal 5 jaar na toekenning.

“Bovenstaande geldt alleen voor zover het zogenoemde “deminimisplafond voor staatssteun” niet wordt overschreden”, voegt Zegers toe. Ze geeft aan dat Deloitte de rest van de goedkeuringsprocedure voor de Eerste Kamer nauwlettend in de gaten houdt.