NVB: Banken openen loket voor slapende tegoeden

08 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken zijn van plan om begin 2014 een digitaal loket in te richten voor de zogeheten ‘slapende tegoeden’. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Met dit loket willen banken het voor nabestaanden eenvoudiger maken om na te gaan of de desbetreffende overledene nog spaartegoed op een bankrekening heeft staan. Het loket wordt ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Banken.

De zoektocht naar slapende tegoeden

Op dit moment verloopt de zoektocht naar slapende tegoeden doorgaans via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Met de komst van het digitale loket bij de NVB moet hier verandering in komen. Het idee achter het loket is dat consumenten op één plek digitaal een vraag kunnen indienen naar (mogelijke) aanwezige tegoeden op bankrekeningen op naam van een overledene waar zij recht op hebben. De doelgroep van dit loket zijn de erfgenamen en degenen die belast zijn met de afhandeling van de nalatenschap.

NVB - Slapende tegoeden

Voorkomen van verjaring

20 jaar is er, volgens het Burgerlijk Wetboek, sprake van verjaring en vervalt het tegoed aan bank. Het gezamenlijk beleid van de banken is echter dat geld op slapende rekeningen altijd worden uitbetaald aan de rechthebbenden. Ondanks de algemene wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar.

Het beoogde digitale proces

Een aanvraagproces via het digitale loket moet als volgt gaan werken:

Stap 1 –  Voor een centrale navraag bezoekt de erfgenaam en/of degene die belast is met de afhandeling van de nalatenschap de website van het digitaal centraal loket. Hier vindt de navrager de spelregels voor de navraagprocedure en kan zijn/ haar navraag indienen door zijn/ haar persoonlijke gegevens in te vullen en de wettelijk vereiste documenten toe te voegen.

Stap 2 – De digitale navraag wordt automatisch doorgestuurd naar de bij het loket aangesloten banken.

Stap 3 – Banken voeren de navraag uit en sturen binnen de afgesproken termijn een digitaal bericht terug naar het centraal loket, of er wel of geen tegoeden op naam van de overledene zijn aangetroffen waar de betreffende erfgenaam mogelijk recht op heeft.

Stap 4 – Na afloop van de afgesproken termijn wordt er vanuit het digitaal centraal loket een e-mailbericht naar de navrager gestuurd met hierin de uitkomst van zijn/ haar navraag. Bij gevonden tegoeden op naam van de overledene waar de navrager mogelijk recht op heeft, vermeldt het e-mailbericht de te nemen vervolgstappen voor de betreffende consument. Let op: de hoogte van het gevonden bedrag wordt niet vermeld. Ook zal pas definitief kunnen worden vastgesteld of de navrager daadwerkelijk recht heeft op de betreffende tegoeden, als het bankspecifieke navraagproces (zie stap 5) is doorlopen.

Stap 5 – De erfgenaam meldt zich bij de betreffende bank om zich te legitimeren, alle vereiste bewijsstukken te overhandigen en het verdere bankspecifieke proces te bespreken. Tijdens de procedure bij de bank in kwestie komt vast te staan of de erfgenaam al dan niet daadwerkelijk recht op het betreffende tegoed heeft.