Staalbankiers: Private Bankers zien markt veranderen

20 juni 2013 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel

Het bankiersvak staat ter discussie. Meer dan ooit spelen thema’s als vertrouwen, integriteit en ethiek een rol. Hoe zien bankiers hun professie anno 2013? Vijf Private Bankers van Staalbankiers vertellen over hun vak.

Een serieuze sparring partner moet geen ja-knikker zijn

“In vijf jaar tijd is de financiële wereld drastisch veranderd. Voor mij persoonlijk ging die verandering gepaard met mijn overstap van een grootbank naar Staalbankiers. Ik verdeel mijn carrière dus in de periode vóór en de periode na de crisis. Het grote verschil tussen Staalbankiers en een grootbank in deze tijd is dat wij nog steeds naar buiten treden. Waar grote banken vooral bezig zijn met het oppoetsen van de eigen balans en het veilig stellen van posities, nemen wij de tijd en ruimte om ons te verdiepen in onze cliënten. Misschien nog wel meer dan voorheen.

Inmiddels werk ik al 22 jaar in de bankensector en integriteit heeft bij mij altijd bovenaan gestaan. Het is een mooie term voor alles waar het in essentie om draait: het vertrouwen van cliënten krijgen en houden. Sinds de crisis wordt integriteit steeds vaker genoemd, terwijl het altijd op nummer één hoort te staan. Ik vind: als het niet in je zit, dan ben je als bankier sowieso niet op de juiste plek. Een serieuze sparring partner moet geen ja-knikker zijn of de cliënt alleen maar naar de mond praten. Om een langetermijnrelatie te kunnen waarborgen is het soms nodig om cliënten te behoeden voor avonturen, door ze te wijzen op de financiële gevolgen van hun keuzes. Onze bestaande cliënten zijn onze ambassadeurs. Het is de grootste beloning voor ons integer handelen als zij nieuwe relaties bij ons introduceren”, aldus Wilco Frikkee, senior private banker in Haarlem.

Staalbankiers - Private banking

Sinds de crisis merk je dat het financieel toezicht is versterkt.

“Sinds de crisis merk je dat het financieel toezicht vanuit De Nederlandsche Bank is versterkt. In het verleden werden we nooit zo gecontroleerd als nu. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Door de grote mate aan verslaglegging zou een ander mijn werk meteen kunnen overnemen, mocht dat nodig zijn. Ons vak is nu veel meer onderlegd. Toen ik mijn carrière in de bankensector begon, was het vanzelfsprekend dat je belegde in individuele aandelen. Tegenwoordig worden de wensen van de cliënt uitvoerig besproken. De eerste vraag is altijd: wat moet je geld voor jou doen? Is het een aanvulling op je pensioen? Heb je het nodig om straks je kinderen te kunnen laten studeren? Daarna gaan we kijken hoe dat haalbaar is.

Elk levensverhaal is anders. Ik vind het geweldig dat ik daaraan een bijdrage mag leveren met mijn advies. Voorheen gingen banken ervan uit dat je risico’s kon mijden, maar wie belegt, neemt altijd een bepaald risico. Daarin zijn we heel duidelijk naar cliënten, we nemen het mee in ons advies. Cliënten voelen aan dat ons beleggingsadvies volledig onafhankelijk is. Ze weten dat ze bij ons niets hoeven. Als iemand liever spaart dan belegt, dan respecteren we die keuze. Dit werk zou ik graag nog tot mijn 67e willen doen. Maar ik ben wel voorzichtiger geworden naar de buitenwereld toe. Op feestjes kun je niet meer met goed fatsoen zeggen dat je bankier bent, ik noem mezelf liever financieel adviseur.”, aldus Nicole van de Hoeve, senior private banker in Den Haag.

De cliënt bepaalt de doelen en wij bewaken het risico

“De afgelopen jaren heeft het vertrouwen in de financiële sector een flinke deuk opgelopen. Dat is ontstaan door de enorme complexiteit en onduidelijke activiteiten binnen organisaties. Als je kijkt naar Staalbankiers, dan zie je dat de compactheid van onze organisatie en de transparantie in onze activiteiten ervoor zorgen dat cliënten inzicht hebben in de risico’s. Voorheen was de opvatting: met een grote bank kan niets gebeuren. Je ziet nu dat mensen een compacte organisatie steeds meer gaan waarderen. De coöperatieve achtergrond van Achmea, het moederbedrijf van Staalbankiers, spreekt mensen aan. Achmea is geen beursgenoteerd bedrijf en gaat daarmee niet voor winsten op korte termijn. Ik ben zelf zestien jaar geleden begonnen bij Centraal Beheer Achmea en ik merk dat het centraal stellen van de cliënt me in de genen zit.

In deze tijd van onzekerheid zijn nieuwe cliënten vaak terughoudend bij het aangaan van lange termijn contracten. Ze zijn bang dat ze er dan aan vast zitten. Onze vermogens-beheervormen zijn uiteraard gericht op de langere termijn, maar onze contracten zijn flexibel. Als een cliënt er morgen uit wil stappen, dan kan dat. Natuurlijk weet ook ik niet hoe de toekomst er uit zal zien. Maar ik wil wel samen met de cliënt een financiële planning maken om zijn doelstellingen te realiseren, ook in mindere tijden. De cliënt bepaalt die doelen en wij bewaken het risico dat daarmee gepaard gaat. Ik denk dat wij daar bij Staalbankiers heel realistisch in zijn. In deze tijd is dat precies waar mensen naar zoeken”, aldus Marcel Geerlings, senior private banker in Oosterbeek.

Staalbankiers

Natuurlijk, het imago van bankiers heeft een deuk opgelopen

“Eigenlijk heb ik sinds de crisis niet veel verandering gezien. Bij Staalbankiers hebben we de cliënt altijd centraal gesteld en dat is niet veranderd. Natuurlijk, het imago van bankiers heeft een deuk opgelopen. Ik krijg vaker te maken met negatieve vooroordelen.Maar ik leg dan altijd uit dat wij een andere benadering hebben. Bovendien werk ik binnen Staalbankiers op de institutendesk. Onze institutionelerelaties zijn meestal non-profit organisaties of goede doelen, zo’n 95% van hen wil duurzaam beleggen. Sommige cliënten bieden al wel duurzame producten, maar zijn in hun beleggingen nog niet duurzaam. Daar gaan wij dan een traject mee aan. We stellen een handboek duurzaamheid op, waarin staat welke beleggingsopties de organisatie wil uitsluiten of welke ze juist vanwege hun missie willen ondersteunen.

Je moet je kunnen inleven in de dilemma’s waar deze organisaties mee te maken krijgen, zoals het wegvallen van subsidies en de noodzaak om commerciëler te worden. Ik vind het een prachtige doelgroep, met mooie partijen zoals het Geldersch Landschap, het Oranjefonds, NSGK en Bio kinderrevalidatie. Het is geweldig om op deze manier iets goeds te doen voor de wereld. Staalbankiers is al tien jaar actief op het gebied van duurzaamheid en inmiddels zijn we er niet meer uniek in. Je ziet ook dat duurzaam beleggen een marketingtool is geworden. Ik ben benieuwd of we de komende jaren ook bij particulieren een groeiende behoefte aan duurzaam beleggen gaan zien. Als het aan mij ligt, gaan we als bank die kant op. We hebben al laten zien dat we het kunnen”, aldus Linda van Hesse, senior bankier relaties in Den Haag.

Ik krijg regelmatig vragen over solvabiliteit

“Solvabiliteit is momenteel een belangrijke factor in de bankensector. Ik krijg er regelmatig vragen over als ik met prospects of cliënten aan tafel zit: Hoe betrouwbaar is Staalbankiers? Wat is het risico wanneer ik mijn vermogen bij jullie onderbreng? Dat zijn heel legitieme vragen in deze tijd. Staalbankiers is een kleine, degelijke bank met het hoofdkantoor in Den Haag. In de regio Noordoost was Staalbankiers in het verleden een vrij onbekende bank. Hoewel onze naamsbekendheid in deze regio de laatste jaren sterk is verbeterd, geven we in veel gesprekken uitleg over wie we zijn en wat onze dienstverlening is. Onze balanspositie laat zien dat wij als bank gezond zijn.

Daarnaast hebben wij de sterke moeder Achmea achter ons staan. Deze twee punten geven vertrouwen en bieden voldoende comfort voor onze cliënten. Tien jaar geleden zijn we gestopt met het aanbieden van zakelijke en vastgoedfinancieringen. Hierdoor verbeterde ons risicoprofiel. Dat blijkt achteraf een goede beslissing te zijn geweest. Staalbankiers neemt geen grote risico’s en is op de lange termijn gericht. Dat komt terug in onze dienstverlening en beleggingsmethodiek”, aldus Jeroen van den Belt, senior private banker in kantoor Zwolle.