Evi van Lanschot

Over Evi

Evi is een telg uit de ruim 280 jaar oude Van Lanschot familie en daar is ze trots op! Evi ontleent haar diepgaande beleggingsexpertise aan de specialisten van Van Lanschot en maakt die graag voor iedereen online toegankelijk. Zonder persoonlijke service uit het oog te verliezen.

Evi kent de beleggingswereld op haar duimpje en is continu op de hoogte van wat er in de wereld om haar heen gebeurt. Evi onderzoekt, kijkt vooruit, is realistisch en verliest risico’s niet uit het oog. Evi ziet over het algemeen meer kansen dan bedreigingen en heeft vertrouwen in de langere termijn.

Evi geeft u online en laagdrempelig toegang tot de beleggingsexpertise van Van Lanschot, tegen een scherpe prijs. Het is belangrijk dat u weet wat die kosten zijn, die hebben tenslotte invloed op uw rendement. Daar is Evi graag zo open en helder mogelijk over.

Evi is zich terdege bewust van het feit dat klanten hun vermogen aan haar toevertrouwen. Evi gaat zorgvuldig met het geld van klanten om, alsof het haar eigen geld is. Evi deelt haar expertise met u en geeft uitleg bij economische en politieke ontwikkelingen. Via blogs, video’s en artikelen.

Voor de wereldwijde selectie van de beste fondsen gaat Evi verder dan veel andere aanbieders. Evi is tenslotte geen beleggingsrobot. Evi weet precies welke fondsmanagers achter een fonds zitten. Ze neemt bij voorkeur díe fondsen op waar die fondsmanagers zélf ook in deelnemen.

Evi screent alle fondsen op duurzaamheid. Evi sluit de logische ‘blacklists’ uit en spreekt bedrijven actief aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid. Evi negeert zo niet alleen verkeerde beleggingen, maar probeert met haar invloed de wereld ook actief te veranderen.

Over Van Lanschot

Evi is in de zomer van 2013 gelanceerd en is onderdeel van Van Lanschot Kempen. Inmiddels is aan Evi in België en Nederland €1,5 miljard aan vermogen toevertrouwd. De basis van de dienstverlening van Evi is online maar als u dat wenst staat er een team van specialisten voor u klaar.

Van Lanschot Kempen is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland, opgericht in 1737. Van Lanschot Kempen is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking en is gericht op het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen heeft ruim € 72 miljard aan toevertrouwd vermogen en heeft kantoren in Nederland, België en Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Via Evi kunt u bij Van Lanschot Private Banking ook terecht voor specialistische dienstverlening, denk daarbij bijvoorbeeld aan dienstverlening voor ondernemers of medici. Bij Van Lanschot Chabot kunt u terecht voor verzekeringen.

Duurzaam en integer

Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat we hun vermogen op een integere en betrouwbare manier voor hen beheren. Voordat wij hun geld beleggen in bedrijven, screenen wij die bedrijven op duurzaamheid. En als een bedrijf niet bereid is om aan onze criteria te voldoen dan sluiten we ze uit. Er zijn diverse externe organisaties die erop toezien dat Van Lanschot zich aan haar verantwoorde bankbeleid houdt. Een voorbeeld daarvan is Forum Ethibel, zij hebben ons opnieuw een Ethibel certificaat uitgereikt, zowel voor de bank als voor de asset manager Kempen. Wat zij vooral controleren is of wij het beleid ook toepassen. Daarnaast plaatst Systainalytics, een onderzoeksbureau dat jaarlijks enkele duizenden bedrijven op duurzaamheid screent, ons in de wereldtop.

Vertrouwd en veilig

Van Lanschot staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Op uw Evi Beleggingsrekening houden wij geen direct opvraagbaar geld (liquiditeiten) aan. Op deze rekening is uw vermogen dus volledig belegd. Met een beleggersrekening geeft u in feite uw belegging in bewaring bij de bank. Uw beleggingen zijn op uw naam geregistreerd. Omdat uw beleggingen op uw naam zijn geregistreerd ontstaat er geen probleem als de bank failliet zou gaan. De beleggingen vallen immers niet binnen de boedel van de bank maar zijn van u. Op uw Evi Spaarrekening kunt u wel liquiditeiten aanhouden. 

Van Lanschot stelt soliditeit en stabiliteit voorop. Daarom heeft zij een overzichtelijke kredietportefeuille en heeft haar eigen beleggingsportefeuille een laag risico. Van Lanschot houdt relatief veel kapitaal aan ten opzichte van de omvang van de gehele balans om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Van Lanschot houdt adequate kapitaalbuffers aan. Onafhankelijke credit ratings bevestigen het solide profiel van de bank. Meer weten? Lees meer over het profiel van Van Lanschot.

Van Lanschot Bankiers valt onder het depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel. Dit betekent dat u bij een faillissement van Van Lanschot Bankiers mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum. Niet ieder (rechts)persoon of vordering komt in aanmerking voor een vergoeding. Lees meer over de garantiestelsels.

Evi van Lanschot | Nieuws