Toezichthouder: Deutsche Bank is ondergekapitaliseerd

19 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

In een interview met persbureau Reuters zegt Thomas Hoenig, vice-voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporaton (FDIC), dat sommige kredietverstrekkers helemaal niet goed gekapitaliseerd zijn. Door de regels van het Basel III- akkoord lijkt dat wel zo. Deze zelfde Basel III regels stellen de banken ook in de gelegenheid om ingewikkelde berekeningen te maken om te laten zien hoe risicovol hun leningen zijn. Dit doen ze om te bepalen hoeveel kapitaal ze dienen aan te houden. Hoenig stelt  in een gesprek met Reuters dat het plaatje voor banken, zoals bijvoorbeeld  Deutsche Bank er geheel anders uitzien, als een zwaardere hefboom-ratio wordt gehanteerd. In dat geval wordt het eigen vermogen van de bank afgezet tegen de totale activa. Er vindt dan geen risicoweging plaats.

De kapitaalniveaus bij de Deutsche Bank scoren het slechts op een lijst van banken wereldwijd. Deze banken zijn geordend op basis van een bepaalde hefboomratio. Dat zegt de Amerikaanse bankentoezichthouder Thomas Hoenig  tegen persbureau Reuters. “Het is verschrikkelijk. Ze zijn verschrikkelijk ondergekapitaliseerd. Ze hebben geen marge voor fouten”, aldus Hoenig.

 Deutsche Bank - Kapitaalniveau

Reuters bericht dat Deutsche Bank zelf van mening is dat zij vergeleken met belangrijke branchegenoten, een van de best gekapitaliseerde banken zijn. Dat zegt de bank omdat zij de kernkapitaalverhouding dit jaar omhoog brengt tot ongeveer 9,5%, door het ophalen van €5 miljard.

In het jaarverslag 2012 van de Deutsche Bank is opgenomen dat de bank voor ruim €55.606 miljard aan derivatencontracten heeft uitstaan. Dit laat zien dat Deutsche Bank uiterst risicovolle producten ter grootte van 20 keer het bruto nationaal product van Duitsland in bezit heeft. Dit is zorgwekkend omdat bijvoorbeeld aan het begin van de financiële crisis, de grote zakenbank Lehman Brothers door een dergelijke risicovolle financiële blootstelling (derivaten) failliet ging. Financiële deskundigen van de Deutsche Bank zien geen reden om zich zorgen te maken, omdat alle contracten worden gecompenseerd. Volgens de Franse financiële onderzoeker Philippe Herlin betekent dit in feite dat alle grote banken elkaar derivatenproducten verkopen en zodoende garant staan voor bescherming, met het grote gevaar dat wanneer één van deze banken niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, de rest ongetwijfeld zal volgen en failliet zal gaan.

De legendarische belegger Warren Buffet waarschuwde in 2003 al voor derivaten. Hij noemde deze “Financial weapons of mass destruction”.