Nettoverlies SNS REAAL in 2012 bedraagt 972 miljoen

06 juni 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

SNS REAAL heeft in het afgelopen jaar een nettoverlies geleden van €972 miljoen. Dit nettoverlies is met name veroorzaakt door de grote verliezen bij Property Finance (€813 miljoen) en een aantal incidentele posten.

SNS REAAL - Net loss core activities

De kernactiviteiten van SNS REAAL, SNS Retail bank en verzekeringsactiviteiten, boekten een nettoverlies van €159 miljoen. Gecorrigeerd voor incidentele posten waren de resultaten van de kernactiviteiten positief met een nettowinst van €443 miljoen. Door de forse waardevermindering op leningen rapporteerde Property Finance een verlies van €813 miljoen.

SNS REAAL - cijfers

“De nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 betekende het einde van een turbulente periode. De Nederlandse Staat heeft de kapitaalbasis van SNS REAAL versterkt door het nemen van een aantal maatregelen. Verder wordt de vastgoedfinancieringsportefeuille van Property Finance aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie overgedragen. De Europese Commissie heeft voorlopige goedkeuring gegeven voor de staatssteun met uitzondering van de Property Finance maatregelen en neemt een definitief besluit op basis van een herstructureringsplan dat voor 22 augustus 2013 dient te worden gepresenteerd. Vooruitkijkend, kunnen we ons weer richten op onze kernactiviteiten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor hun aanhoudende loyaliteit, ondanks alle onzekerheid en media-aandacht de afgelopen maanden.”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nettowinst in het eerste kwartaal
De kernactiviteiten van SNS REAAL laten in het eerste kwartaal van dit jaar een positief resultaat zien.

SNS REAA: - cijfers Q1