BCG: Helft banken voldoet niet aan Basel III eisen

17 december 2012 Banken.nl 2 min. leestijd

Circa de helft van wereldwijde banken voldoet momenteel niet aan de nieuwe kapitaaleisen van Basel III. De bankensector komt in totaal $417 miljard tekort, circa 17% van van het huidige beschikbaar capitaal binnen de branche. Europese banken zullen de meeste moeite hebben om aan Basel III te voldoen. Dt blijkt uit het rapport ‘Global Banking Risk Report 2012’ van The Boston Consulting Group.
 
BCG - Basel III Kapitaaleisen
 
Over Basel III
Basel III wordt beschouwd als een van de grootste veranderingen voor banken in de komende jaren. Nadat de financiële crisis de diverse tekortkomingen van Basel II heeft blootgelegd besloot de Bank for International Settlements (BIS) om een nieuwe akkoord in te voeren. In Basel III worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de samenstelling en de kwaliteit van het vermogen van banken, de liquiditeitspositie en de ‘leverage-ratio’ (hefboom).
 
Basel III planning
Basel III gaat in principe begin 2013 van kracht. Vanaf volgend jaar moeten banken voldoen aan de volgende minimum kapitaaleisen uitgedrukt in de risico gewogen activa van de bank: 3,5% aandelenkapitaal, 4,5% Tier-1 kapitaal en 8% totaal vermogen. Tot en met 2019 hebben banken een transitieperiode om deze ratio’s geleidelijk te verhogen naar 4,5% aandelenkapitaal, 6% Tier-1 kapitaal en 8% totaal vermogen.
 
Door de megaimpact op de bedrijfsvoering van banken is er veel pushback op de tijdslijnen omdat ze onhaalbaar zouden zijn. Onlangs is de Amerikaanse regering al bezweken voor de druk vanuit de bancaire sector, het gaat de invoering van Basel III uitstellen met als argument dat Amerikaanse banken nog niet klaar zijn om aan de strengere eisen te voldoen.
 
Zie ook de gerelateerde Basel III berichten:
- McKinsey: Basel III conflicteert met Solvency II
- Double Effect: Impact van Basel III op Nederlandse Banken
- ConQuaestor: Loyale klanten belangrijk met Basel 3