Onderzoek banken naar klanten in Panama Papers

25 oktober 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

82% van de financiële instellingen heeft bekeken of er klanten van hen staan vermeld in de Panama Papers. Ruim 25% heeft een melding gemaakt bij de toezichthouder van een mogelijk verdachte transactie of activiteit. Dat blijkt uit een recent onderzoek van KPMG.

In het voorjaar van 2016 werden de zogenaamde ‘Panama Papers’ gepubliceerd. In 76 landen werd de interne administratie van Panamees juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co openbaar gemaakt, met daarop de namen van de klanten van het advieskantoor. Dit bedrijf zet in opdracht van klanten vennootschappen op in zogenaamde belastingparadijzen; om zo belasting te kunnen ontduiken, mensen ongemerkt te kunnen omkopen en sancties te kunnen omzeilen.

Voor banken en andere financiële instellingen betekenden de Panama Papers een mogelijk schadelijke onthulling, omdat zij er van verdacht konden worden met bepaalde producten hun klanten te helpen bij het opzetten of in stand houden van dergelijke constructies. Voor onderzoeken naar mogelijke belastingontduiking is in Nederland volledige openheid gevraagd van banken. 

Special task force to address potential issues rising from the Panama Papers

Om in kaart te brengen hoe financiële instellingen hebben gereageerd op de publicatie van de Panama Papers, heeft KPMG onlangs onderzoek gedaan onder een groot aantal van hen. Uit het onderzoek blijkt dat banken en andere financiële spelers veelal de lijsten met klanten van Mossack Fonseca & Co in zijn gedoken, om te kijken of daar ook klanten van hen tussen staan. 82% van de instellingen in het onderzoek geeft aan op deze manier onderzoek te hebben gedaan naar de Panama Papers.

Per bedrijf verschilt wie en wat er op de afhandeling van de Panama Papers is gezet. De meerderheid van de bedrijven geeft aan dat hun afdelingen gespecialiseerd in het bestrijden van witwassen en Compliance-afdelingen zich over de kwestie hebben gebogen. Bovendien heeft bijna de helft van de instellingen een speciale taskforce opgezet, variërend van 1 tot 3 FTE (12,9%) tot meer dan 15 (6,5%). Ook is er een relatief grote groep die externe hulp heeft ingeschakeld voor het onderzoek (48,6%).

Al het onderzoek dat de financiële instellingen hebben uitgevoerd heeft er toe geleid dat ruim een kwart van de bedrijven bij de toezichthouder aan de bel hebben getrokken omtrent een of meerdere vermeldingen van hun klanten. Ook in Nederland zijn meldingen binnengekomen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), hoewel die verder geen details wil vrijgeven hierover.