IG&H: Banken herstellen aandeel op hypotheekmarkt

16 september 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het tweede kwartaal van 2016 is de omzet van de hypotheekmarkt met 29% gestegen ten opzichte van Q2 2015 naar €18,7 miljard. De Nederlandse grootbanken hebben hun positie in de markt terugveroverd, en bezitten opnieuw meer dan de helft van de hypotheekmarkt. Dat blijkt uit meest recente hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim.

Na de financiële crisis kwam de Nederlandse hypotheekmarkt in een diep dal terecht. Dat blijkt uit de periodieke hypotheekupdates van consultancybureau IG&H uit Utrecht. Meerdere jaren daalde de omzet van de markt tot in 2014 de weg terug omhoog weer werd gevonden. In 2015 zette het herstel verder door met 28% omzetgroei naar een totaal van €62 miljard. Uit de meest recente update blijkt dat de markt ook in de afgelopen twee kwartalen verder is gegroeid. In het tweede kwartaal van 2016 is een omzet gerealiseerd van €18,7 miljard – een stijging van 29% ten opzichte van een jaar eerder. “Een opvallend sterke toename,” zegt Joppe Smit, Senior Manager bij IG&H Consulting & Interim. “Zeker omdat consumenten steeds minder kunnen lenen vanwege de invoer van strengere leennormen.”

Marktomvang

De gemiddelde hypotheeksom is het afgelopen kwartaal gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis van 2008. Met een bedrag van €258.000 ligt de gemiddelde hypotheeksom circa €4.000 hoger dan aan het einde van 2015. De stijging is mede veroorzaakt door de verdere groei van de huizenprijzen en een toename van het aantal verkochte hypotheken – in de eerste zes maanden van 2016 werd zo’n €8 miljard meer aan hypotheken verstrekt. 

Top 10
Een belangrijk onderdeel van iedere hypotheekupdate is de top 10 spelers met het grootste marktaandeel op de Nederlandse hypotheekmarkt. De drie grootbanken hebben opnieuw meer dan 50% van de markt in handen (51,5%), nadat zij in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst onder een marktaandeel van 50% zakten. Met name in de stevig aantrekkende markt voor doorstromers doen de grootbanken het goed, hier realiseerden de banken dit kwartaal een aandeel van 53%. “Aangezien deze groep in aantal en volume groter is dan de startersmarkt en oversluitmarkt, stuwt groei van het aantal doorstromers ook het totale marktaandeel van de banken”, licht Smit toe.

Top 10 hypotheekverstrekkers

Rabobank staat net als vorig kwartaal op de eerste plek in de hypotheekmarkt, terwijl #2 en #3 ABN AMRO en ING van plek zijn geruild. ABN AMRO, inclusief Florius, en Rabobank waren in het tweede kwartaal de belangrijkste stijgers in de markt met respectievelijk 1,5% en 1,1% meer marktaandeel. ING behoorde tot de sterkste dalers met -1,7%. Aegon en NN staan opnieuw op de vierde en vijfde plek. Achmea Hypotheekbank heeft opnieuw een plek in de top 10 veroverd, nadat zij in het vorige kwartaal daar net buiten viel. De top 10 positie gaat ten koste van de notering van Obvion. 

Vooral de pensioenfondsen en verzekeraars die actief zijn op de hypotheekmarkt hebben marktaandeel ingeleverd in het afgelopen halfjaar. Hun gezamenlijke marktaandeel daalde in de eerste zes maanden van het jaar van bijna 35% naar minder dan 30%. “We zien dat de grootbanken afgelopen periode zich weer wat actiever hebben laten gelden op de markt”, zegt Smit. “Waarbij tevens mee kan spelen dat door de lage rente het competitieve voordeel van verzekeraars en pensioenfondsen in absolute zin ook beperkter is.”