Bestuurders banken missen technologische ervaring

08 december 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Minder dan 6% van de bestuursleden bij ’s werelds grootste banken hebben professionele technologische ervaring, toont onderzoek van Accenture aan. Van de meer dan 100 onderzochte banken wereldwijd heeft 43% geen bestuurslid met professionele technologische ervaring, terwijl 13% er meer dan twee heeft. Het onderzoek toont ook aan dat slechts 11% van de banken een technologische commissie heeft op bestuursniveau, wat suggereert dat de mogelijke bedreiging van verstorende technologieën mogelijk niet helemaal begrepen wordt door het bestuur.

In een recent onderzoek van Accenture, getiteld ‘Bridging the Technology Gap in Financial Services Boardrooms’, doet het consultancybureau onderzoek naar het niveau van technische ervaring van de leiders van de grootste banken ter wereld. 1.925 executive en non-executive directors van 68 Europese banken, 20 Aziatische en Australische banken, 18 Noord-Amerikaanse en 3 Zuid-Amerikaanse banken namen deel aan het onderzoek. Om te worden geclassificeerd als director met ‘professionele technologische ervaring’ moesten de bestuurders en managers werkzaam zijn geweest in functies met senior technologische verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld Chief Information Officer, Chief Technology Officer of Chief Digital Officer, of moesten in een senior leidinggevende functie hebben gewerkt bij een IT-bedrijf.

Onderzoeksresultaten
Het surveyonderzoek toont aan dat een overgrote meerderheid van de bankdirecteuren en bestuurders geen professionele technologische ervaring heeft. Slechts 6% van de bestuursleden en 3% van de CEOs van ’s werelds grootste banken hebben zulke ervaring opgedaan. Bij veel banken (43%) heeft zelfs geen enkel bestuurslid professionele technologische ervaring, bij 30% heeft een enkel bestuurslid dit, terwijl 13% minstens twee bestuursleden met relevante technologische ervaring heeft uit zijn eerdere loopbaan.

Professional technology expertise at executive level

Volgens Richard Lumb, Group Chief Executive van Financial Services bij Accenture, betekent dit een probleem voor banken, omdat “veel van de grootste uitdagingen waar banken nu mee te maken krijgen nauw verbonden zijn met technologie, en bestuurders dus een sterk begrip van technologie nodig hebben om goed geïnformeerde besluiten te kunnen maken.” De problemen waar banken mee te maken krijgen zijn onder meer FinTech-uitdagers, cybersecurity, toekomstbestendigheid van IT en technologische implicaties van veranderingen in wet- en regelgeving. Volgens Lumb betekent het snel veranderende landschap van verstorende technologie en veranderende wet en regelgeving dat technologieën “belangrijke bestuurlijke vraagstukken zijn geworden, maar veel bankbesturen hebben simpelweg niet de juiste expertise in huis om deze problemen te beoordelen en beslissingen te maken op gebied van strategie, investeringen en de beste allocatie van technologische vaardigheden.”

Board members with professional technology experience by country

Regionale verschillen
Niet elke regio heeft dezelfde hoeveelheid technologische ervaring op bestuursniveau. Vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk is technologische ervaring meer aanwezig, met respectievelijk 15,7% en 14,3% vertegenwoordiging. Australië, Japan, Duitsland en Zwitserland zitten allen rond de 7%. Vooral in België en China is er weinig ervaring met technologie onder bankbestuurders vanuit hun eerdere professionele carrière. Ook Nederlandse besturen scoren onder gemiddeld – met 4,9% ongeveer even hoog als hun Scandinavische concurrenten. In de besturen van Braziliaanse, Griekse, Italiaanse en Russische banken is echter totaal geen professionele technologische ervaring te vinden.

Board-level technology committees at the worlds largest banks

Bovendien licht het rapport uit dat slechts 11% van de meer dan 100 banken in het onderzoek een commissie hebben opgezet op bestuursniveau die zich buigt over technologie-gerelateerde vraagstukken. Volgens Lumb suggereert dit lage percentage dat veel banken nog niet helemaal inzien wat de consequenties van verstorende technologie kunnen zijn voor hun van oudsher dominante positie in de markt. Hij merkt op dat “zij ook een duidelijke innovatieagenda nodig hebben met meetbare doelstellingen, investeringsplannen en een strategie voor executie. Bestuursleden hebben een cruciale rol te spelen bij het helpen inzetten van het groeipad en het monitoren van de vooruitgang, maar om dit te doen is het nodig dat zij de huidige technologische expertise kloof in hun bestuur dichten.”