BearingPoint: Weinig aandacht rapportage Solvency II

07 juni 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Europese verzekeringsbedrijven geven te weinig prioriteit aan de rapportagerichtlijnen van Solvency II. Tot op heden heeft 8% van de Europese verzekeringsmaatschappijen nog steeds geen rapportagekader en aanvullende systemen geïmplementeerd. Slechts 16% is momenteel in staat is om de vereiste kwartaalrapportages en jaarverslagen aan de desbetreffende Europese toezichthoudende instanties te overhandigen. Niettemin is ruim 60% voornemens de komende weken en maanden een besluit te nemen over een rapportagepakket. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau BearingPoint onder meer dan 350 Europese verzekeraars.

Op 30 juni 2013 zijn alle Europese verzekeraars verplicht zijn om hun processen en systemen voor deugdelijk bestuur, risicobeheer en compliance in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn Solvabiliteit II (Solvency II).

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven een stuk verder zijn met de voorbereidingen voor de overige pijlers, kapitaalvereisten en risicobeheer. “Rapportage heeft nog steeds weinig prioriteit. Tot nu toe zien verzekeraars de toegevoegde waarde van een analyse van de derde pijler nog niet in”, aldus Patrick Maeder, hoofd Insurance bij BearingPoint. “Vooral wat betreft gegevensbeheer leert onze ervaring dat bij een vroegtijdige evaluatie van de vereisten van pijler 3 de gehele implementatie van Solvency II aanzienlijk minder tijd en inspanning vergt.”

Voorkeur voor professionele oplossingen voor Solvency II
De combinatie van het openbare rapport over de solvabiliteit en financiële positie (Solvency & Financial Condition Report – SFCR) en de vertrouwelijke rapportages aan de toezichthouder (Report to Supervisor – RTS) legt een enorme druk op verzekeraars. Het overleggen van rapporten behelst naast de ontwikkeling van een rapportagekader ook de integratie hiervan in de bestaande IT-infrastructuur van een onderneming.

Volgens de enquête geven de meeste Europese verzekeraars de voorkeur aan professionele ondersteuning van hun openbaarmakingsprocedures. Slechts 15 procent kiest ervoor de rapportage in eigen beheer uit te voeren, terwijl 85 procent een standaard marktoplossing denkt te gaan gebruiken. Frank Meys, verantwoordelijk voor Solvency II bij BearingPoint: “De trend die we op dit moment in het kader van pijler 3 in de markt zien is een verschuiving van interne ontwikkeling naar gestandaardiseerde IT-oplossingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn risicobeperking en lagere implementatie- en onderhoudskosten.”

Oplossing
BearingPoint heeft recent een pan-Europese rapportageoplossing ontwikkeld die voldoet aan standaard en lokale eisen van Solvency II. De software is gebaseerd op het technologieplatform ABACUS/DaVinci, dat al op grote schaal wordt toegepast bij de verplichte verslaglegging in de bankensector.