5 trends in de financial supply chain volgens Innopay

02 november 2011 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

Internet als transactiekanaal, de groei van e-commerce in B2C en B2B, E-invoicing als driver voor e-trade, real time informatie over financiering en cashflow en SEPA. Allemaal trends die spelen in de financiële supply chain. De financieel manager heeft in het managen en integreren van al deze trends een belangrijke rol te vervullen.

Een artikel van Tonnis de Boer, Senior Consultant bij paymentsadviesbureau Innopay.


1. Internet als transactiekanaal gaat nu pas beginnen
De afgelopen jaren heeft het internet zich ontwikkeld als volwaardig zakelijk transactiekanaal. Waar we een paar jaar geleden nog vooral informatie ophaalden en hier daar als consument wat bestelden is nu het digitaal tekenen van contracten, het online betalen of het digitaal declareren min of meer normaal.

Goederen of diensten worden online besteld, bevestigd of betaald en na de consumentenmarkt gaat dit nu ook de B2B wereld raken. Voor de komende jaren zal de opkomst van ‘connected mobile devices’ hier nog een extra impuls aan geven, iedereen is altijd online.

Voor financieel managers ligt de belangrijkste uitdaging bij hoe online processen geïntegreerd kunnen worden in administratieve software en hoe een nieuwe manier van werken met klanten en leveranciers toch de gewenste controle mechanismen bevat.

2. Groei van e-commerce in B2C, maar ook zeker in B2B, vermenging van online en offline
Ondanks de verwachte economische tegenwind zal de e-commerce omzet de komende jaren toenemen. Een aantal branches zoals de boekhandel, reiswereld en electronica handel heeft al een complete shift gezien qua business model, de komende jaren zijn andere industrieën en branches aan de beurt die hierdoor volledig zullen veranderen.

Financiële dienstverlening is hier een van. Dit eventueel geholpen door het toenemende wantrouwen in bestaande partijen. Een andere trend is de vermenging van online en offline werelden, dit onderscheid bestaat straks niet meer. Goederen zullen online worden besteld en aan de toonbank worden betaald of fysieke goederen stromen worden digitaal verrekend.

In de zakelijke wereld zullen klanten en leveranciers meer en meer eisen dat purchase-to-pay en order-to-cash processen (ook) online kunnen worden gedaan. Al deze verschillende kanalen en dynamiek zullen er in ieder geval toe leidden dat factuur- en betaalprocessen diverser worden. Voor de financieel manager onstaat de vraag of hij/zij ook e-commerce of retail manager is?

3. E-invoicing als driver voor e-trade
In vervolg op het vorige punt zal de digitalisering van papieren processen een belangrijk thema zijn voor de komende jaren. Elektronisch facturen is hier een van de ‘hot topics’ temeer omdat er vanuit de overheid veel aandacht voor is en omdat er op dit onderdeel veel te besparen valt. Denk hierbij vooral aan besparingen op papierstromen, disputen, credit facturen en betaaltermijnen.

Vanuit projecten bij multinationals is dit onderwerp meestal een intern project, maar ‘e-trade’ is een proces tussen klanten leveranciers en andere business partners (o.a. uw bank, logistiek dienstverlener) en heeft dus de grootste uitdaging buiten de eigen organisatie. Hoe krijg ik mijn klanten zover? Wat kan er beter in het autorisatie proces en ga ik onderdelen zelf doen met eigen software of uitbesteden via service providers?

4. Real-time: cash flow en financiering o.b.v. real time informatie in de ‘cloud’
Tot nu toe is de financiële administratie vooral gebaseerd op evenementen die al gebeurd zijn. Als management tool om te sturen is die informatie weinig bruikbaar meer. ERP software heeft hierin de ‘P’ van planning nog niet echt waargemaakt.

Deze ‘traagheid’ van informatiestromen zorgt er voor dat er nog veel o.b.v. ‘oude’ informatie zaken gedaan wordt. Typische voorbeelden hiervan zijn voorraadfinanciering en klanten kredieten, in veel gevallen is het per kwartaal opleveren van data aan de bank niet echt een representatie van de werkelijkheid. Financieringsbehoefte kan van minuut tot minuut verschillen.

Indien deze factuurinformatie en status real-time beschikbaar komt levert dit veel nieuwe mogelijkheden om scherper zaken te doen met uw bank of leveranciers, denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingskortingen voor eerder betaalde facturen. Thema’s als supply chain finance, cash flow management en real-time financiering krijgen de de komende tijd een geheel nieuwe dynamiek met veel mogelijkheden voor de pro-active CFO.

5. Europees betalingverkeer via of ondanks SEPA
SEPA, met de daarbij behorende nieuwe Europese betaalproducten, wordt stapsgewijs ingevoerd. Op dit moment is SEPA nog beperkt tot het interbancaire betalingsverkeer, maar at gaat snel veranderen. Alle banken zijn in 2010 overgestapt en hanteren nu de SEPA Credit Transfer (SCT, de Europese overboeking op basis van IBAN/BIC) en de SEPA Direct Debit (SDD, de Europese incasso). Nu de rest van Europa nog.

Later dit jaar neemt de Europese Commissie naar verwachting een besluit over de einddatum van het gebruik van de huidige, nationale betaalproducten. Waarschijnlijk wordt dat eind 2013/begin 2014. Voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren, kan dit een belangrijke verbetering betekenen. In de nabije toekomst kunnen zij het betalingsverkeer vanuit één centrale plek organiseren en aansturen, wat een flinke kostenbesparing kan opleveren.

Voor Nederlandse ondernemingen die niet grensoverschrijdend zakendoen, heeft SEPA zoals het nu lijkt eerder nadelen dan voordelen. De huidige betalingsinfrastructuur in ons land is goed en goedkoop; SEPA maakt het alleen maar duurder en complexer. Voor Europese lidstaten zoals Italië en Spanje, waar betalen lastiger is en de kosten hoger zijn dan in Nederland, ligt dit anders.