KPMG: de Euro gaat de economische crisis doorstaan

26 juli 2011 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bedrijven in Europa verwachten dat de euro de huidige crisis zal overleven en over vijf jaar nog steeds in zijn huidige vorm zal bestaan. Volgens de bestuurders van de ondernemingen heeft de positie van Europa als economische en politieke grootmacht haar hoogtepunt bereikt en zal het belang van Europa de komende decennia afnemen. De opkomende markten daarentegen zullen blijven groeien en hun marktaandeel steeds verder uitbreiden. De recente stijging van de olieprijzen en de prijzen van andere grondstoffen zal volgens de bedrijven doorgaan en het herstel van de economie verkorten.

Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder 1.500 algemeen en financieel directeuren van bedrijven in ruim twintig landen in Europa en het Midden-Oosten. Ruim 60% verwacht dat de euro zal overleven en 52% van de bestuurders denkt dat Europa zijn beste tijd achter zich heeft. Ruim de helft verwacht een verdere stijging van de prijs van olie en andere grondstoffen. "

Als we kijken naar de positie van Europa, dan onderkennen de bestuurders dat een er duidelijke machtsverschuiving plaatsvindt naar de opkomende en zich ontwikkelende markten", zegt Tom van der Heijden, Head of markets bij KPMG.

Van der Heijden: "Maar dat houdt niet in het dat het alom treurnis is voor Europa. Er is geen reden waarom Europa in absolute zin zou verliezen. Sterker nog, een forse groei van de opkomende markten moet Europa in staat stellen mee te groeien."

Naast de euro staan kostenreductie en het verbeteren van het werkkapitaal nog altijd hoog op de agenda van de onderzochte bestuurders. Voor de helft van de bestuurders heeft het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsvoering om kostenreductie te realiseren de hoogste prioriteit. Ruim 40% vindt het verbeteren van het werkkapitaal het belangrijkste onderwerp.

Van der Heijden: "Deze bevindingen laten goed zien waar we ons ongeveer in de economische cirkel bevinden. Veel bedrijven zijn nog bezig om de grondbeginselen van het zaken doen weer op orde te krijgen. Groeiverwachtingen worden niet gehaald en de kansen die ontstaan worden nog niet verzilverd. Daarom stort menig bestuurder zich op datgene waarop hij wel grip heeft, de kosten van de bedrijfsvoering.

Tot nu toe zijn veel bedrijven echter vooral succesvol geweest in het reduceren van kosten die met name met capaciteit te maken hebben, zoals de kosten van personeel en voorraden. Nu wordt het echter tijd om wat dieper te graven en te kijken naar het reduceren van kosten die hen een concurrentievoordeel opleveren."

Het is volgens Van der Heijden opvallend dat bijna 40% van de onderzochte bedrijven op zoek gaat naar fusies en overnames om te kunnen groeien. Van der Heijden: "Het is een signaal dat autonome groei kennelijk lastig te realiseren is. Op dit moment zijn er genoeg bedrijven te koop, maar het ontbreekt aan voldoende waarde. Zodra de gevoelens van negativisme en de angst voor nieuwe verrassingen verdwijnen, zien we mogelijk de terugkeer van hoogwaardige transacties op het gebied van fusies en overnames.

Dat zal een kwestie van maanden zijn, niet van jaren. Als naar de Nederlandse bedrijven kijken, blijkt bijna de helft van de ondernemingen op zoek te zijn naar een fusie of overname. Het is een bewijs van het feit dat Nederlandse bedrijven kennelijk toch wat optimistischer zijn over de economie dan ondernemingen in het buitenland."