AFM ziet te weinig innovatie in de financiele sector

10 april 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

De huidige financiële sector concentreert zich te veel op de korte termijn en heeft te weinig oog voor de toekomst. Het ontbreekt volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan een duidelijke toekomstvisie bij de instellingen terwijl daar momenteel een grote behoefte aan is. Dit stelde voorzitter Ronald Gerritse van de AFM dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2012. Hij constateert dat financiële instellingen het afgelopen jaar het belang van de klanten meer centraal zijn gaan stellen. Ze mogen echter niet te snel tevreden zijn.

Vernieuwen is een uitdaging maar wordt verwacht door de maatschappij
Gerritse: "Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, bemiddelaars/adviseurs en ook accountants, zien veel nieuwe regelgeving op zich afkomen. Die trekt een wissel op ondernemingen, dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd moet de sector niet te veel laten afhangen van deze nieuwe wet- en regelgeving. De maatschappij verwacht een proactieve sector die allereerst de reële economie ondersteunt op een wijze waarbij alle stakeholders eerlijk worden bediend. Alle partijen hebben daarbij hun eigen rol."

“Financiële instellingen staan voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden”, aldus Gerritse.  "Eerlijke en eenvoudige producten, prioriteit voor het belang van de klant over de volle breedte en kwalitatief goede dienstverlening op transparante markten vormen een forse opgave voor de sector. Het vereist dat financiële instellingen opnieuw bepalen hoe ze hun stakeholders bedienen.”

Gezamenlijk nadenken over de toekomst
De toezichthouder wil met alle partijen een publiek debat voeren over de toekomst van de financiële sector. "We willen met een brede afvaardiging van de financiële sector en met organisaties van consumenten, beleggers en andere stakeholders in gesprek om gezamenlijk na te denken over de toekomst", stelt Gerritse.

De AFM wijst op de door het kabinet ingestelde commissie-Wijffels, die nadenkt over de toekomst van de bedrijfsmodellen van de banken en de bescherming van de belangen van stakeholders. Gerritse: "Waar zijn de banken zelf in dat debat?" Het is een goede stap dat de top van de banken zelf aanschuift in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Nu moeten ze ook acte de présence geven in het debat over de toekomst van de sector."

Toezicht: Dialoog vaak effectiever dan boetes
De huidige ontwikkelingen laten zien dat het noodzakelijk is om het toezicht steeds opnieuw aan te kunnen passen aan de veranderende omgeving, verklaarde Gerritse. "Doordat deelsectoren op de financiële markten zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden, kan ons toezicht verschillen per doelgroep en ontwikkelingsfase.

Het behalen van effect is daarbij leidend. We zijn ons steeds bewust van de effectiviteit van de instrumenten die we tot onze beschikking hebben. Een doorlopende, kritische dialoog met marktpartijen in combinatie met handhaving is naar onze overtuiging vaak effectiever dan een handhavingmaatregel, zoals een boete, alleen."