BearingPoint: Shared Services in financiele sector

02 september 2010 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Nieuwe studie van BearingPoint presenteert 12 bevindingen met betrekking tot Shared Service Centres in de financiële sector. Daarnaast analyseert BearingPoint de toekomstige trends en invloed van innovatie in Shared Service Centres.

Verandering in de financiële sector

De financiële dienstensector staat op dit moment voor drastische veranderingen, veroorzaakt door externe en interne factoren. Banken hebben te maken met significante herstructureringen en standaard bedrijfsmodellen worden uitgedaagd door de huidige marktsituatie. Binnen de bankenindustrie wordt verdere consolidatie verwacht en de industrie staat tegenover regulering van de markt.

Ondanks dat de verzekeringssector nog niet dramatisch is beïnvloed door de financiële marktcrisis zal het ook zijn zaken moeten herstructureren door afnemende klantenloyaliteit en marge-erosie. Enorme inspanningen zijn verricht in alle markten van de financiële dienstenindustrie om de efficiëntie en operationele paraatheid te verbeteren. Eén van de gevestigde benaderingen om dit effectief te doen is het Shared Service Centre (SSC) concept.

Shared Service Centre (SSC)

We kunnen SSC definiëren als organisatorische eenheden die ondersteunende processen aan klanten leveren voorbij de vraag van een enkele business unit (die externe organisaties kan bevatten), en focussen op het gedeelde gebruik van bronnen. Door activiteiten te ontbinden en te centraliseren is de basispremisse voor een SSC dat diensten die door één lokaal departement wordt geleverd snel kunnen worden aanboden aan anderen. Het gevorderde gebruik van informatietechnologie maakt geografisch en tijdgedeelde scheiding mogelijk, om samenwerking met core business units makkelijker te maken.

Het gezamenlijke, “gedeelde” gebruik van de bronnen zorgt voor grote efficiëntie, synergierealisaties en verbeterde dienstenkwaliteit. De financiële dienstenindustrie heeft enkele zeer bemoedigende voorbeelden van SSC’s gekend. Nu de industrie voor een uitdagende omgeving staat en vorige studies niet specifiek hebben gefocust op de financiële sector, is BearingPoint deze pan-Europese studie gestart om de huidige status en toekomstige trends van SSC’s voor de financiële dienstenindustrie te analyseren.

De studie onderzoekt de industriële details en het potentieel van SSC’s, wat tot op heden is bereikt en, interessanter, wat nog niet is bereikt maar wat in de nabije toekomst kan worden bewerkstelligd. Banken en verzekeringsmaatschappijen in de Europese landen hebben hun ervaringen gedeeld in de introductie en uitvoering van Shared Service Centres. Daarnaast analyseert BearingPoint de toekomstige trends en invloed van innovatie en SSC’s.

Download hier de studie 'Shared Services in Financial Services'