KPMG: Europese banken zien winsten fors teruglopen

18 juli 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De grote banken in Europa hebben hun winsten vorig jaar fors zien teruglopen. Dit is met name toe te schrijven aan de afwaardering van obligaties, de afwaardering van goodwill en het lage vertrouwen van consumenten in banken. Tegelijkertijd wisten 5 banken in Europa hun winsten wel op te schroeven. Deze banken waren met name succesvol door hun gediversifieerde portefeuilles en hun activiteiten in Azië en de opkomende markten. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG naar de prestaties van de 15 grootste banken in Europa.

Kostenreducties
Hoewel kostenreductie bij een meerderheid van de banken vorig jaar prioriteit had, zagen 10 van de 15 banken de kosten-batenverhouding toenemen. Met name de investment banking activiteiten hebben slecht gepreseteerd.

Eigen vermogen sterk toegenomen
De onderzochte banken zagen het eigen vermogen sinds 2009 met ruim €200 miljard toenemen, een stijging van 54%. “Naast de onderkende noodzaak en behoefte van de banken om kapitaal te versterken, laat deze ontwikkeling duidelijk zien wat de invloed van de toenemende regelgeving op de banken is sinds het uitbreken van de financiële crisis”, zegt Dick Korf, partner bij KPMG Financial Services. De KPMG adviseur vervolgt: “Vorig jaar heeft als gevolg van de onzekerheid nauwelijks uitgifte van nieuw kapitaal plaatsgevonden. De kapitaalpositie is verbeterd door het niet uitkeren van winsten en een voorzichtig dividendbeleid”.

Bezoldigingsbeleid van banken onvoldoende
Het bezoldigingsbeleid van de banken is en blijft zonder twijfel een belangrijk obstakel bij het herstel van het vertrouwen van de consument in de bank. En hoewel de banken de bezoldiging in het algemeen in lijn hebben gebracht met de prestaties van de bank, zijn er Europees gezien nog te weinig banken die laten zien dat ze het probleem structureel aanpakken. Door onvoldoende antwoord te geven op de vraag welk bedrag aan bezoldiging uitgesteld is, inzicht te geven in de voorwaarden van uitbetaling en in de mogelijkheid van terugvordering hebben die banken duidelijke kansen laten liggen.”