Code Banken moet worden aangepast door banken zelf

27 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

In de afgelopen jaren heeft de Code Banken een belangrijke en nuttige functie vervuld binnen de Nederlandse bankensector. De Code Banken zal echter aangepast moeten worden om ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de hervorming van de bankensector. Dat constateert de Monitoring Commissie Code Banken in hun rapport 'Aanbevelingen Toekomst Code Banken'.

Aanpassing Code door bankensector zelf
Voor de hervorming van de bankensector en het herstellen van vertrouwen is aanpassing nodig van de huidige Code Banken. Volgens de Monitoring Commissie Code Banken kan deze aanpassing het beste door de bankensector zelf ter hand worden genomen. In hun rapport geeft de Commissie aanbevelingen op de volgende terreinen:

  • Gedrag & Cultuur
  • Governance
  • Risicomanagement
  • Audit
  • Technische aanpassingen zoals het verduidelijken van definities
  • Transparantie & Communicatie
  • Monitoring

Naast aanpassing van de Code pleit de Commissie voor een meer open opstelling van banken. "Het is vooral met die dialoog dat vertrouwen kan worden herwonnen", aldus de Commissie. Tevens beveelt de Commissie continuering van de onafhankelijke monitoring van de naleving van de Code aan.

NVB kondigt vernieuwing Code Banken aan
Naar aanleiding van het rapport van de Monitoring Commissie Code Banken gaat de Nederlandse Vereniging van Banken onderzoeken op welke de wijze de Code Banken kan worden vernieuwd. Uitgangspunt daarbij is om te komen tot een gedragscode met kernprincipes die de maatschappelijke rol van banken verwoordt en aansluit bij wat de samenleving van banken verwacht. Daarbij zal worden bezien of de bankierseed en tuchtrecht onderdeel kunnen worden van een nieuwe code.