Jonge bankiers verwachten concurrentie van Google en Apple

05 oktober 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

In toekomst wordt een substantieel deel van het betalingsverkeer verzorgd door technologiebedrijven, zoals Google, Apple en Alibaba. Althans dat verwachten jonge bankiers, blijkt uit recent onderzoek van KPMG. Om zich te wapenen voor de concurrentiestrijd zijn de bankiers van de toekomst van mening dat het bankbestuur zich beter bekend zou moeten maken met nieuwe technologische ontwikkelingen.

In 2025 hebben Google, Alibaba en Apple een deel van de Nederlandse bankensector in handen. Dat is het overheersende beeld onder 130 jonge bankiers bij ABN AMRO, Van Lanschot, ING, Rabobank en SNS Bank, blijkt uit recent onderzoek van KPMG naar de toekomst van het Nederlandse bankenlandschap. Vooral op het gebied van betalingsverkeer zullen de technologiebedrijven een belangrijk aandeel van de markt voor hun rekening nemen – een beweging waar anno 2015 al naar gehint wordt met de marktintrede van IT-bedrijf Bunq tot de Nederlandse bankensector.

KPMG - Next Generation Banking Survey

Innovatietempo en technische kennis
Volgens de onderzochte werknemers liggen de grootste problemen voor de Nederlandse banken in de concurrentiestrijd met technologische spelers op het gebied van innovatietempo en technische kennis. Van de jonge respondenten verwacht minder dan 40% dat de Nederlandse grootbanken in staat zullen zijn om het innovatietempo van technologiebedrijven en FinTech startups bij te benen in de komende jaren. Volgens ruim 60% kunnen innovatieve FinTech startups de komende jaren het business model van de traditionele banken flink onder druk zetten. Een ruime meerderheid van de jonge bankiers verwacht dan ook dat de banken zich binnen nu en tien jaar zullen transformeren tot netwerkorganisaties die verschillende partijen en financieringsbronnen bij elkaar brengen.

Op het gebied van technologische kennis vinden de jonge bankiers dat de bankbestuurders hun kennis van nieuwe technologische ontwikkelingen aanzienlijk zouden kunnen en moeten verbeteren. “Ruim 80% van de onderzochte jonge bankiers ziet een kennisachterstand bij de huidige bestuurders op het gebied van nieuwe technologieën. Hierdoor is het nog lastiger om te kunnen concurreren met nieuwe (technologische) toetreders op de markt”, zegt Ferdinand Veenman, partner bij KPMG en segmentleider Banking.

Hij voegt toe: “Ook de toegevoegde waarde van bancaire producten en diensten vereist volgens de nieuwe generatie bankiers een kritische blik. Iets meer dan de helft vindt dat het productaanbod van de bank op dit moment onvoldoende tegemoet komt aan de 24/7 behoefte van de klant. Bovendien is het aanbod in hun ogen nog onvoldoende gepersonaliseerd en sluit het onvoldoende aan op de levensfase van de klant. De nieuwe generatie banken zal zich moeten focussen op het realiseren van een positieve klantervaring die niet gedreven wordt door producten maar door service en dienstverlening. Alleen zo kunnen zij relevant blijven voor de klant”.

Overstappen naar een andere ‘provider’
Volgens ruim 60% van de jonge bankiers zullen klanten van in de toekomst net zo gemakkelijk van bank veranderen als dat nu gebeurt bij energieleveranciers en telecomaanbieders. Veenman ligt toe: “Door de PSD2-regelgeving wordt het voor klanten steeds eenvoudiger om over te stappen. Dit gegeven en de komst van nieuwe spelers op de markt, zoals Google Wallet en Apple Pay, maken het voor de banken nog belangrijker om de relatie met de klant te verbeteren en producten en diensten relevanter te maken. Zo’n 80% van de jonge bankiers verwacht dat de klant in 2025 realtime 24/7 bij de bank terecht kan en dat hij centraal staat bij alles wat de bank doet, van productontwikkeling en klantbediening tot zorgplicht.”

Een belangrijk gevolg van deze ontwikkelingen is volgens de meerderheid van de jonge generatie financieel professionals, dat het verdienmodel van banken in 2025 veel meer afhankelijk zal zijn van adviesinkomsten. Rente-inkomsten worden dan minder belangrijk en het productaanbod versobert aanzienlijk. Bovendien verwacht ruim 60% dat de verkoop van Big Data – klantgegevens en transactiedata – in 2025 een belangrijke bron van inkomsten geworden zal zijn.