NIBC Bank ziet haar nettowinst met 7% toenemen

11 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen

NIBC Bank heeft haar nettowinst in 2012 met 7% zien toenemen naar €73 miljoen. Daarnaast heeft NIBC haar funding- en solvabiliteitspositie verder weten te versterken. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de investment bank. Ook haar retailtakNIBC Direct, liet goede resultaten zien. Bij NIBC Direct groeiden de spaartegoeden naar €7,7 miljard, vergeleken met €6,1 miljard in 2011.

Jeroen Drost, Chief Executive Officer van NIBC
"NIBC heeft in 2012 opnieuw een solide resultaat behaald. De nettowinst van NIBC Holding steeg naar €102 miljoen. Wij plukken de vruchten van de maatregelen die wij al in 2008 hebben genomen om de bank te transformeren. Onze strategie om de klant centraal te stellen, duurzaam winstgevende activiteiten op te bouwen en onze funding- en solvabiliteitspositie te versterken, is effectief. Ondanks onze hoge liquiditeitsbuffers zijn wij erin geslaagd de winst opnieuw te laten groeien. Tegelijkertijd hebben wij dankzij onze sterke liquiditeitspositie een deel van de uitstaande staatsgegarandeerde obligaties versneld kunnen aflossen".

Sterke kapitaalpositie
NIBC heeft haar kapitaalpositie in 2012 verder kunnen versterken, onder andere door het succesvol terugbrengen van risicovolle posities De core Tier-1 ratio van NIBC Bank komt uit op 15,3%. In 2011 was dit nog 13,8%. Daarmee is NIBC goed gepositioneerd om te voldoen aan de Basel III eisen.

NIBC - Core tier-1 ratio 2012

Funding en Solvabiliteit
NIBC heeft haar funding met succes verder gediversifieerd.  Dit werd onderstreept door de grote belangstelling voor diverse transacties die wij in 2012 met succes tot stand hebben gebracht, zoals de plaatsing van EUR 300 miljoen aan senior unsecured bonds, de Dutch MBS XVII securitisatie van EUR 526,5 miljoen en de uitgifte van NOK 500 miljoen aan senior unsecured bonds.

NIBC - Funding

Focus op specifieke klantsegmenten

Jeroen Drost: "We hebben verdere vooruitgang geboekt met de herschikking van onze activiteiten op het gebied van Corporate en Consumer Banking, een nieuwe structuur die we in 2012 hebben geïmplementeerd. Hierdoor konden wij ons nog intensiever richten op de specifieke klantsegmenten die wij bedienen. De netto baten waren goed gespreid over onze kernactiviteiten financiering, advisering en investering. Onze buitenlandse vestigingen lieten een goed resultaat zien en leverden een grotere bijdrage aan onze baten. Bij NIBC Direct groeiden de spaartegoeden naar EUR 7,7 miljard, vergeleken met EUR 6,1 miljard in 2011".

Daling van de kosten

Ook de daling van de kosten en de goede beheersing van de afschrijvingen leverden een belangrijke bijdrage aan onze winstontwikkeling. Hierdoor daalde de cost-to-income ratio verder naar 51% voor de Holding. Gegeven de eerste voorzichtige tekenen van een economisch herstel, in combinatie met onze effectieve klantgerichte en winstgevende strategie, zien wij 2013 met vertrouwen tegemoet", aldus de topman.