Familiebedrijven komen goed aan kapitaal

18 september 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Familiebedrijven zeggen nauwelijks problemen te hebben met financiering. Dat schrijft KPMG in het rapport ‘European Family Business Barometer’.

Financiering geen zorgpunte

KPMG doet in samenwerking met de European Family Business (EFB) ieder half jaar onderzoek onder 1400 familiebedrijven uit 25 Europese landen. Uit het onderzoek blijkt dat het verkrijgen van financiering geen punt van zorg is voor de onderzochte bedrijven. Van de ondervraagde bedrijven heeft 85% nauwelijks moeite om de laatste zes maanden aan kapitaal te komen. Dat geldt ook voor kleine familiebedrijven. In de categorie kleine bedrijven had slechts een kwart moeite om aan financiering te komen. Bijna 80% beschouwt de traditionele lening van de bank en aandelenkapitaal als de meest ideale manieren om aan geld te komen. 

KPMG - Familiebedrijven

Eerder ACM onderzoek niet bevestigd

Opvallend is dat in juni de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog van zijn verontrusting blijk gaf over het gebrek aan concurrentie tussen banken op de MKB-markt. De ACM pleitte er toen voor om de mogelijkheden te verruimen voor het MKB om aan krediet te komen. De familiebedrijven geven voorkeur aan een meer gelijke behandeling door de belastingdienst van privévermogen ten opzichte van bankleningen. Ongeveer 30% van de onderzochte bedrijven wil dat deze twee financieringsvormen door de fiscus gelijk worden behandeld.

Wens voor beter ondernemersklimaat

Uit het rapport komt ook naar voren dat veel familiebedrijven een beter ondernemersklimaat willen, zoals flexibeler arbeidsmarkt (35%), lagere arbeidskosten (28%) en minder administratieve rompslomp (23%). Ook blijkt dat familiebedrijven de toekomst zien als een kwestie van duurzaam groeien. Toename van de concurrentie wordt door 37% van de familiebedrijven als grootste uitdaging genoemd. Als tweede uitdaging noemen de familiebedrijven in het rapport de wedijver om talent. De derde uitdaging blijkt de afname van de winstgevendheid.

Optimistisch gestemd

Over het algemeen zijn de familiebedrijven in Europa optimistisch gestemd. Bij dit onderzoek gaf 75% van de familiebedrijven aan de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ook zeggen bijna 60% van de onderzochte bedrijven dat de omzet is toegenomen.