Geslaagde Studelta dialoogsessie duurzaam bankieren

10 augustus 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De dialoogsessie over duurzaam bankieren die Studelta samen met het Instituut Voor Zinvolle Besliskunde organiseerde eind juli was een succes. Aan de hand van het boek ‘Duurzaam Bankieren’ gingen bankiers en financieel professionals van verschillende generaties met elkaar het gesprek aan over wat duurzaam bankieren inhoudt. Martijn van der Linden, co-auteur van het boek, leidde de sessie.

Op 30 juni organiseerden de auteurs van het boek ‘Duurzaam Bankieren’ in Amsterdam samen met Studelta een dialoogsessie over de weg naar duurzaam bankieren. Ook het Instituut Voor Zinvolle Besliskunde, opgericht door hoofdauteur en zelfstandig adviseur Ben Verleg, was bij de organisatie van de dialoogsessie betrokken. De dialoogsessie was er op gericht om de verschillende standpunten te ontdekken van de jonge generatie bankiers tegenover de oudere generaties, wat betreft de betekenis van duurzaam bankieren en hoe banken zouden moeten verduurzamen. 

Geslaagde Studelta dialoogsessie duurzaam bankieren

Energie
Volgens een recente blog van Martijn Morren, relatiemanager bij Studelta, was de dialoogsessie een succes. Veel jonge bankiers en financieel professionals kwamen op de sessie af, maar ook de oudere generatie was vertegenwoordigd. Als resultaten van de sessie, die geleid werd door ‘Duurzaam Bankieren’ mede-auteur Martijn van der Linden, noemt Morren: “verbinding, gemengde gevoelens en drie volle flipovers.” Een concreet resultaat ontbrak, maar dat was ook niet de inzet waarmee de dialoog werd gevoerd. 

De sessie heeft volgens Morren veel energie vrijgemaakt. Sommige aanwezigen waren gefrustreerd dat er nog steeds discussies zijn over het onderwerp, ander waren volgens hem juist blij om hun frustraties kwijt te kunnen. De Studelta Relatiemanager hoopt dat de deelnemers de opgewekte energie kunnen inzetten om producten te ontwikkelen die klimaatneutraliteit stimuleren, maar ook om kosten transparanter te maken en hun eigen handelen te toetsen aan het effect dat dit heeft op de samenleving. “Anderen kijken meer naar de grote lijnen, naar hoe de hele sector of banken bestuurd worden”, vervolgt Morren.

Generatieverschillen
Volgens Morren waren er opvallende verschillen tussen de verschillende generaties. De oudere bankiers zijn meer gefrustreerd dan jongere collega’s. “Tegelijkertijd manifesteerden zij zich ook als de visionairen: het ging over de hele sector en de hele geschiedenis waar we van kunnen leren. Over alles en dat dat alles nou eens echt anders moest.”

Martijn Morren - Studelta

Generatie Y is volgens hem vooral verbaasd over de discussie en ook over hun collega’s. Morren illustreert hoe de jongere generatie gefrustreerd is: “Over de houding van collega’s op het werk: hoe kan het dat een bank al 20 jaar iemand in dienst houdt die duidelijk helemaal niet mee wil naar de toekomst van die bank? Zo gebeurt er nooit wat!”

Tot slot is de generatie daartussen vooral pragmatisch als het gaat om duurzaam bankieren. Wat kunnen we morgen doen om te verduurzamen? Volgens Morren is dit voor deze generatie, waar hij zelf toe behoort, een belangrijke vraag: “Zij hebben al een idee over wat er anders moet en kijken vooral naar hun eigen omgeving, hun eigen bank en hun rol daarbinnen.”