Dialoogsessie over de weg naar Duurzaam Bankieren

01 mei 2015 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

Op 30 juni 2015 organiseren de auteurs van het boek Duurzaam Bankieren - in samenwerking met Studelta - een dialoogsessie over de weg naar Duurzaam Bankieren​. Het doel van de dialoogsessie is om samen met 'ervaren rotten en jonge honden' positieve ontwikkelingen en concrete opties voor eigentijds bankieren te verkennen. Vervolgens worden de resultaten van de sessie meegenomen in het boek Duurzaak Bankieren dat in het najaar wordt verwacht.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 staat de financiële sectorvol in de schijnwerpers. Velen wijzen op structurele weeffouten in het (verouderde?!) financieel systeem die maar voortwoekeren en het vertrouwen ondermijnen.

Wat willen de auteurs?
Met het boek “Duurzaam Bankieren” en een dialoogsessie in januari leverden de auteurs een positieve bijdrage aan de analyse van het vraagstuk en de zoektocht naar oplossingen. Daar willen de schrijvers het niet bij laten. Ze willen in een vervolgbijeenkomst vooral positieve ontwikkelingen en concrete opties voor eigentijds bankieren verkennen met ‘ervaren rotten en jonge honden’. Overigens niet zonder oog voor de realiteit met taaie vraagstukken en hindernissen.

Boek - Duurzaam Bankieren

Voor en met wie?
Graag gaan de auteurs in gesprek met degenen die nog kort werkzaam zijn in de financiële sector of op het punt staan dat te gaan doen. De combinatie van rijke ervaring en frisse blikken, met mensen die passie hebben voor het vak bankieren, moet tot verrassende uitkomsten leiden.

Wat gaan we doen?
De transitie binnen de financiële sector is als onderstroom al aanwezig. In de gedaante van een nieuwe generatie financiële professionals c.q. een toekomstige generatie bankiers. Deze transitie in de kiem willen de auteurs ondersteunen. Ze willen onderzoeken hoe het ‘nieuwe generatie bankieren’ eruit ziet en wat er nodig is om dat daadwerkelijk tot stand te brengen.

Vragen die aan de orde komen:
- Wat verbindt de jongste en de oudste generatie bankiers, waar zit hun gedeelde passie voor het vak?
- Hoe ziet het ‘nieuwe generatie bankieren’ eruit?
- Hoe ziet de bancaire sector er over 10 jaar uit? Hoe willen we dat die er uit ziet?
- Wat is er nodig om deze transities in de kiem op weg te helpen?
- Hoe kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid nemen?
- Wat zijn onze eerste acties?

Aanpak vanuit diverse perspectieven
De aanpak bestaat uit een werksessie met een binnenring die bestaat uit ‘frisse blikken en rijke ervaring’ en een buitenring met meedenkers vanuit diverse perspectieven. Bijvoorbeeld: het perspectief van de klant, het perspectief van vrouwen op het tot nu toe door mannen gedomineerde systeem, het perspectief van duurzaamheid en het perspectief van de wetenschapper.

Doel
Komend najaar verschijnt de het boek “Duurzaam Bankieren”. De bijeenkomst levert daarvoor input op. Het gesprek dat we voeren is voor alle deelnemers verrijkend.

Doe je mee?
Graag nodigen we mensen binnen en buiten de bankierswereld uit, die zich betrokken voelen en een positieve bijdrage willen leveren aan deze verkenning. De kritiek is wel duidelijk, de wegen naar eigentijds en toekomstig bankieren nog nauwelijks. Aan dat laatste willen we aandacht en energie geven om een wenkend perspectief voor de bancaire sector te genereren.

De dialoogsessie vindt plaats op donderdag 30 juni van 16.00u - 19.00u (inclusief borrel). De locatie is Studelta, Johan van Hasseltweg 39M, Amsterdam

Aanmelden kan bij ​Martijn Morren, ​martijnmorren@studelta.nl

Martijn Morren - Studelta

* De auteurs van Duurzaam Bankieren: 

Dr. Aart Bontekoning is veranderkundige en generatie-expert, promoveerde in 2007 op “Generaties in organisaties, de verborgen krachten van onze sociale revolutie”.

Dr. Tony de Bree, werkte 26 jaar in de financiële sector bij Amro en ABN Amro. Hij was o.a. senior management consultant bij Corporate Internet & IT Strategy en splitsingsmanager na de vijandige overname in 2007. Hij promoveerde in 2001 op de ondergang van ABN Amro en ING tgv nieuwe ICT. Hij is digitaal strateeg en succesvol online ondernemer, adviseert management en start-ups en is gastdocent en spreker op events. Hij is de auteur van ‘Dagboek van een bankier’ (2013) en ‘Dinosauriër of krokodil’ (2014).

Drs. Martijn Jeroen van der Linden, werkte 5 jaar voor ING, is verbonden aan de Stichting Ons geld en doet promotieonderzoek (TU Delft) naar het geldsysteem.

Dr. Rudy Snippe, is zelfstandig adviseur en lector aan de hogeschool Inholland. Hij promoveerde in 2012 met onderzoek naar ontwikkeling en innovatie in kennisintensieve bedrijven en is auteur van ‘Doorbreek uw bedrijfscultuur’ (2014).

Owen de Vries, werkte meer dan 20 jaar bij ABN Amro o.a. als begeleider van insolvente bedrijven bij Bijzonder Beheer en als Senior Productmanager Maatwerkkredieten. Hij is nu gastspreker, strategisch adviseur voor banken en auteur van ‘Heartful Banking’ (2013).

Herman Gels, werkte bij Cap Gemini en als topadviseur voor de gemeente Amsterdam en is o.a. auteur van ‘Reflexieve economie’ (2001), en ‘Economie – bevrijd van kapitalisme’ (2014).

Dr. mr. Ben Verleg, is zelfstandig adviseur en oprichter van het Instituut voor Zingevende Besliskunde, promoveerde in 2012 op “Zingeving in besluitvorming”, werkte bij de Belastingdienst o.a. als Inspecteur en projectmanager in de automatisering, en bij de gemeente Amsterdam als topadviseur. Hij is auteur van o.a. “Gevleugeld leiderschap” en “Innovatief en duurzaam”.​