ING over voortgang herbeoordeling rentederivaten

31 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING laat in een persbericht weten de herbeoordeling van de verkochte rentederivaten te hebben afgerond en dat klanten - die een onvoldoende passend product is verstrekt - uiterlijk eind 2015 een oplossing wordt geboden. ING heeft onderzocht of de verstrekte producten passend waren en heeft op deze wijze invulling gegeven aan de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagde herbeoordeling van de eigen dienstverlening met betrekking tot rentederivaten. Het betreft hier 16 klanten uit het segment midden- en kleinbedrijf en circa 560 klanten uit het segment grootbedrijf.

Herbeoordeling rentederivaten
Banken werken in overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het MKB. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest. In april berichtte de AFM dat banken onvoldoende voortgang hadden geboekt met de herbeoordeling.

ING - rentederivaten

Zes banken hebben 17.600 rentederivaten lopen bij ruim 14.000 kleinere MKB-ondernemingen. De totale waarde van de leningen die hieraan gekoppeld waren, bedroeg in april 2014 €26 miljard. De marktwaarde van die derivaten was toen €2,7 miljard negatief. Rabobank, ABN AMRO en Deutsche Bank hebben ruim 90% van alle contracten.

Voortgang ING
ING heeft het onderzoek met betrekking tot 155 klanten in een bijzonder beheer situatie, met een meer complex derivaat of een overhedge volgens planning eind vorig jaar afgerond. In gevallen waarin ING op basis van het dossier tot de conclusie kwam dat het verstrekte product (mogelijk) niet passend is geweest, hebben aanvullend gesprekken plaatsgevonden gedurende de eerste helft van 2015. In een beperkt aantal gevallen is het nog niet mogelijk geweest om de betreffende klanten te bezoeken.

De andere dossiers zijn inmiddels allemaal voor 1 juli jl. herbeoordeeld. De klanten krijgen schriftelijk bericht van de uitkomst van deze herbeoordeling. In die gevallen waarin voor de definitieve herbeoordeling aanvullende gesprekken vereist zijn, zullen de betreffende klanten de komende maanden worden bezocht. ING zal de komende weken contact opnemen met alle betreffende klanten om hen op de hoogte te stellen van de uitslag van de herbeoordeling en de eventueel geboden oplossing, of om een nadere afspraak te maken. Volgens planning zal ING alle klanten aan wie een onvoldoende passend product is verstrekt, uiterlijk eind 2015 een oplossing bieden.