Van Drie: ABN AMRO IT gaat meer agile werken

24 juli 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Geen eindeloze ontwikkelcycli maar kleine teams die versneld met elkaar samenwerken– zo ziet Michel van Drie, Managing Director IT Solutions bij ABN AMRO, de toekomst van IT bij zijn bank. Voor ABN AMRO betekent dit het afscheid van de traditionele bank; productontwikkeling zonder bureaucratie. In onderstaande blog geeft Van Drie zijn visie op deze ontwikkelingen en de nodige cultuurverandering.

De veranderde klantbehoefte

Het analoge karakter van de bank is in de loop van de jaren naar de achtergrond verdwenen. We printen geen geld meer en slaan, afgezien van de geldautomaat, ook geen fysiek geld meer op. Wel zijn we bij ABN AMRO behoorlijk traditioneel in het productaanbod. Onze focus ligt op betalingsverkeer en kredietverlening. Voor IT betekent dit het digitaal administreren van financiële informatie. Deze administratie staat volledig in dienst van onze producten. Willen wij ons aanbod uitbreiden of verbeteren, dan verloopt het ontwikkelproces via verschillende lagen. Dat gaat langzaam en stroef. We denken producten eerst volledig uit, vragen tal van afdelingen om toestemming en gaan dan pas aan de slag. Vaak zijn we dan al maanden verder.

Agile

De klantbehoefte verandert in rap tempo, klanten verwachten de laatste technologie. Wat we vandaag bedenken, is morgen niet meer relevant. Eigenlijk precies de tegenovergestelde dynamiek. Voldoet een bedrijf niet aan de klantbehoefte, dan stapt de klant steeds makkelijker over naar een andere aanbieder. Om hier snel op in te spelen moet je als bank flexibel zijn en een mindset hebben die gericht is op digitalisering.

Bewijsvoering voor versnelde ontwikkeling: #HackITon
Aan die mindset moet gewerkt worden. Binnen ABN AMRO maken we er om goede en ook minder goede redenen een behoorlijke fuzz van om van een idee een product te maken. Soms is deze zorgvuldigheid legitiem; we zijn een bank en moeten voorzichtig zijn. Aan de andere kant zorgt bureaucratie voor een lang ontwikkelproces en wordt de klant er te weinig bij betrokken.

Om te laten zien dat het anders kan, organiseerde ABN AMRO in juni de eerste hackathon: #HackITon. In eenendertig uur werkten teams vanuit ABN AMRO, Infosys, TCS, IBM, Capgemini en Owlin eenentwintig ideeën uit waarmee wij als bank onze rol in de API Economy kunnen pakken. Deze hackathon liet zien hoe snel je kunt ontwikkelen als je niet wordt gehinderd door beslisorganen en papierwerk.

Het event leverde het bewijs dat iemand uit de business goed naast een developer kan zitten om uit te leggen wat hij wil, zonder dat er allerlei vertalers tussen zitten. Business en IT spreken behoorlijk goed Esperanto; ze begrijpen elkaar prima. Iedereen binnen de teams was gelijkwaardig; titels waren ondergeschikt aan de samenwerking en het beoogde eindproduct.

De samenwerking tussen bank, partners en startups leidde tot ultieme creativiteit. Er kwamen nieuwe klantgerichte ideeën tot stand die niet noodzakelijk onder de noemer “traditioneel bankieren” vallen. Het werd duidelijk hoe we ons productaanbod verder kunnen verrijken met diensten van derden zonder dat we informatie weggeven en het ten koste gaat van de bescherming van privacygevoelige gegevens.

Michel van Drie - ABN AMRO

Op naar een digitaliseringscultuur
Hoe je het ook wendt of keert, bij ABN AMRO staan we aan de vooravond van een cultuurverandering. Een transformatie van een traditionele bank die zich voornamelijk richt op betalingsverkeer en kredietverlening, naar een moderne, gedigitaliseerde bank. Een organisatie waar IT niet alleen bestaande bankproducten automatiseert, maar ook actief zoekt naar nieuwe toepassingen voor de informatie die we hebben. Want we kunnen er veel meer mee binnen een veilige, vertrouwde omgeving. En we moeten dat ook. Een ander is ons zo voor. Ik realiseer me dat het een buzz-term is, maar we moeten dynamischer zijn, meer onderzoekend en meer naar buiten kijken. We moeten – zonder de controle te verliezen – meer lef tonen.

Deze eigenschappen zitten niet per se in het DNA van ABN AMRO. Daarom is het tijd om stappen te zetten. Dat doen we binnen IT voorzichtig en gecontroleerd. We investeren in mensen, in een cultuur waar digitalisering en innovatie centraal staan. Dat wat de hackathon op een podium illustreerde, zetten we verder in gang. We zijn gestart met twintig multidisciplinaire teams die agile werken. Een eerste stap in de verwezenlijking van mijn droom: tweehonderd kleine, multidisciplinaire teams die versneld ontwikkelen. Ondanks dat controle houden in zo’n setting lastiger is, weegt deze uitdaging niet op tegen de voordelen ervan.