Kwart bankprofessionals bang om baan te verliezen

17 juni 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Uit gegevens van detacheringsbureau Michael Page blijkt dat bijna de helft van de professionals die bij banken werkt min of meer onzeker is over hun baan en 25% bang is om zijn of haar baan te verliezten. Niet zo gek want 58% zag het aantal werknemers bij zijn bank afnemen in 2014.

De banen van veel bankmedewerkers staan op de tocht. Eerder dit jaar kondigde RBS zijn vertrek uit Nederland aan, waarbij er minimaal 600 banen geschrapt worden. Ook grootbanken ING en ABN AMRO schrappen de komende drie jaar een groot aantal banen, omdat digitalisering – de grootste ‘banenrover’ – deze medewerkers boventallig maakt. ABN AMRO verwacht een banenverlies bij Retail van 650 tot 1.000 banen tot 2018, en in diezelfde periode verdwijnen waarschijnlijk 1.700 banen bij ING. ING maakte bekend juni de eerste ontslaggolf van 400 tot 500 werknemers bekend.

Kwart bankprofessionals bang om baan te verliezen

25% vreest baanverlies
In een recent onderzoek heeft detacheringsbureau Michael Page een groep banking en financial services professionals ondervraagd over hun werkervaring, trends en vooruitzichten voor de sector. Uit de resulterende factsheet blijkt dat een op de vier werknemers bang is op zijn baan te verliezen, terwijl bijna de helft min of meer onzeker is over zijn baan. Niet verrassend vindt Mischa Voogt, managing director voor Michael Page Nederland: “De afgelopen jaren wordt bij vrijwel alle banken flink gereorganiseerd. Kostenbesparing en automatisering zijn de belangrijkste redenen. Het is dus niet zo gek dat medewerkers onzeker worden over hun baan. Er wordt bovendien veel gevraagd van bankmedewerkers, zowel door klanten, de maatschappij als de eigen organisatie. Er staat veel druk op.” 58% geeft aan het personeelsbestand in hun bedrijf te hebben zien afnemen in 2014.

85% houdt zijn ogen open voor andere banen, en is op zoek of staat open voor een nieuwe baan. De meesten zijn op zoek naar een baan in dezelfde sector, maar ook bijna 1 op de 5 staat open voor banen van buiten de financiële sector. Voogt: “Ervaring leert dat de overstap naar een andere sector moeilijk is: veel corporate organisaties buiten de bankbranche zijn niet happig om nu bankiers aan te nemen. Overstappen is dus lastig. Ook wat betreft cultuur zijn het verschillende werelden.” Als de bonussen verder worden teruggedrongen verschuiven die percentages iets – 16% gaat dan in het buitenland op zoek en 23% overweegt in dat scenario een baan in een andere sector. Momenteel vindt 71% dat de sector te veel dichtgeregeld wordt.