Utrecht en Breda slimste binnensteden van Nederland

03 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen

Twee steden zijn verkozen tot ‘Slimste Binnenstad van Nederland’: Utrecht in de categorie ‘Visie’ en Breda in de categorie ‘Projecten’. Na het doornemen van duizenden pagina’s aan Structuurvisies, Coalitieakkoorden en speciale plannen voor de binnenstad, werden deze steden geselecteerd uit zes finalisten. ABN AMRO is een van de partners van het onderzoek.

Vanaf 15 januari konden gemeenten zich kandidaat stellen voor de verkiezing van ‘Slimste Binnenstad van Nederland’. Uit de verkiezing moest blijken welke binnenstad de beste visie en de beste plannen heeft om beschikbare data te gebruiken voor het aantrekkelijker, veiliger en schoner maken van de binnenstad en om burgers en bezoekers te helpen met nieuwe digitale diensten. Het onderzoek en de verkiezing worden georganiseerd door Smart Data City, een collectief van marktpartijen* dat wordt ondersteund door netwerkpartners uit de (semi)overheid. Vanuit de bankensector maakt ABN AMRO maakt deel uit van dit collectief.

Smart Data City
Smart Data City is een samenwerkingsverband van bedrijven en netwerkorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van steden en de inzet van technologie om de stad aantrekkelijker, veiliger en economisch sterker te maken. Met hun landelijke onderzoek en de bijbehorende verkiezing van Slimste Binnenstad wil Smart Data City bijdragen aan de ontwikkeling van binnensteden.

De Slimste Binnenstad

Slimste Binnenstad van Nederland
De afgelopen maanden vond een analyse plaats waarin de genomineerde gemeenten werden getoetst op een uitgebreide lijst van criteria. Er zijn twee categorieën: ‘Beste Operationeel plan voor Smart City’ en ‘Beste Smart City Visie’. De tien gemeenten die het beste uit deze analyse kwamen, gingen door na de finale. Daar streden uiteindelijk Alkmaar, Den Haag en Utrecht tegen elkaar in de categorie ‘Visie’ . In de categorie ‘Projecten’ ging de strijd de slimste binnenstad van Nederland tussen Breda, Haarlem en Utrecht. Een 13-koppige jury heeft de finalisten ook bezocht om uiteindelijk de twee winnaars te kunnen bepalen.

Utrecht en Breda winnaars
De winnaar in de categorie ‘Visie’ is de gemeente Utrecht geworden. In het juryrapport valt te lezen: “De visie van de gemeente Utrecht op Smart Cities kenmerkt zich door het begrip "samenwerking". Samenwerking binnen de gemeente, met overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en niet te vergeten burgers. Utrecht heeft daarbij een goede mix gevonden van beleidsbepaling, 'learning by doing’, initiëren en omarmen." De winnaar in de categorie Project is de gemeente Breda geworden: “Het toont lef om een niet zo sexy probleem als riolering en waterbeheersing bij een grote groep onder de aandacht te brengen. Met creativiteit en gebruik van data heeft Breda het project Waterakkers & Robbie de Rat uitgevoerd, een aanpak die voor veel gemeenten met gelijksoortige problematiek direct toepasbaar is”, aldus de jury.

Utrecht en Breda

Smart City-trends
Tijdens het onderzoek zijn bovendien diverse trends naar voren gekomen. Het onderzoek naar de coalitieakkoorden geeft aan welke akkoorden tekstueel op elkaar lijken, zoals die van Eindhoven, Arnhem en Tilburg terwijl de samenstelling van de coalitie echter duidelijk verschilt. Veel gemeenten worstelen met het smart city-concept en er is nog beperkt uitwisseling van data tussen afdelingen binnen de gemeenten, blijkt uit het onderzoek. “Waar gemeenten onderling samenwerken levert dat schaalvoordelen op die leiden tot lagere investeringen en sneller resultaat”, aldus de onderzoekers.

* Het collectief van marktpartijen bestaat uit: ABN AMRO, Accenture, Cisco, Intel, 4me, Oracle, e-proseed, Aortabi en PwC met als ondersteunende netwerkpartijen Digitale Steden Agenda, Geonovum, Jaar van de Ruimte, Provincie Noord-Brabant en Reap.