Kees van Dijkhuizen nieuwe CFO ABN AMRO

01 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Kees van Dijkhuizen zal per 1 juni 2013 aantreden als CFO bij ABN AMRO. Hij treedt per 1 mei toe tot de Raad van Bestuur van de bank. Van Dijkhuizen is afkomstig van NIBC waar hij sinds september 2009 vice-voorzitter is van de bank uit Den Haag. Hij volgt Jan van Rutte op, die met pensioen gaat.

Kees van Dijkhuizen
Voordat hij bij NIBC in dienst trad, heeft hij bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken gewerkt. Bij het ministerie van Financiën bekleedde hij laatstelijk de functie van Thesaurier-Generaal. Daarvoor was hij de Directeur Generaal Rijksbegroting op het ministerie. Kees van Dijkhuizen heeft een doctoraal in Economie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Jan van Rutte
De huidige CFO en vice-voorzitter van ABN AMRO Jan van Rutte gaat met ingang van 1 juni 2013 met pensioen. Jan van Rutte is vanaf de start van het nieuwe ABN AMRO bij de bank werkzaam. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij het voormalige Fortis en MeesPierson. Zijn laatste functie daar was voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland, de bank die per 1 juli 2010 fuseerde met ABN AMRO.

Hessel Lindenbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Als Jan terugtreedt, is hij ruim 35 jaar werkzaam geweest in de financiële sector in Nederland. Hij heeft vanuit het voormalige Fortis Bank Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe ABN AMRO. Zijn kennis en kunde waren van grote waarde voor de opbouw van ABN AMRO.”

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Jan heeft vanaf het begin van de nieuwe bank deel uitgemaakt van het managementteam van de bank; eerst als lid van het Transitieteam en daarna als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en CFO. Hij heeft de datum van pensionering met een jaar uitgesteld om de integratie van de twee banken succesvol af te kunnen ronden. Hij heeft daarnaast in de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in het versterken van de financiële positie van ABN AMRO. Daarvoor ben ik hem zeer erkentelijk.”