AFM: Veel onzekerheid vakbekwaamheidseisen

03 maart 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Uit een enquête van de AFM blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en dat zij zich ongerust maken over de toekomst. Zo geeft 63% aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers.

Sector aan de slag
Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen door de eigen organisatie doelgericht wordt aangestuurd (63%). Een krappe meerderheid (59%) geeft aan tijd vrij te willen maken voor de invoering van de nieuwe eisen, terwijl iets minder respondenten aangeven veel energie te steken in een succesvolle invoering van de nieuwe eisen (54%).

AFM - Vakbekwaamheidseisen

Uit de cijfers blijkt ook dat 29% van de respondenten eind 2014 al een of meerdere examens had afgelegd en dat ongeveer de helft van alle af te leggen examens voor de eerste helft van 2015 zijn ingepland. Van degenen die de examens hebben afgelegd, geeft een meerderheid aan dat de examens lastiger waren dan ze van tevoren hadden gedacht. De meeste respondenten bereiden zich voor op examens door (digitale) zelfstudie of opleidingen bij opleidingsinstituten (respectievelijk 30 en 62%). Uit de open tekstvlakken blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten behoefte heeft aan tips bij het voorbereiden en afleggen van examens. Om aan deze vraag gehoor te geven, zijn in deze nieuwsbrief tips opgenomen.

Onzekerheid
Uit de enquête blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en dat zij zich ongerust maken over de toekomst. Zo geeft 63% aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers. Dergelijke geluiden bereiken de AFM ook via andere manieren, zoals via onze gesprekken met de markt.

Wij kunnen ons deze ongerustheid voorstellen en begrijpen dat de nieuwe eisen een grote impact op de markt hebben. We hebben dan ook begrip voor de weerstand die een deel van de markt voelt. We vinden het goed om te vernemen dat een meerderheid van de respondenten bereid is tijd vrij te maken voor het invoeren van de nieuwe eisen en dat een meerderheid de invoering doelgericht aanstuurt. Hierdoor draagt u bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de klant en het vergroten van het vertrouwen in de financiële markt.

Verschillende meningen
Op basis van de uitkomsten worden verschillen zichtbaar in de manier waarop door verschillende groepen respondenten naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen wordt gekeken. Zo is een link zichtbaar tussen de grootte van de onderneming en de manier waarop gemiddeld gescoord wordt. Hoe groter de onderneming waar een respondent werkzaam is, hoe positiever de vragen zijn beantwoord.

Ook is een verschil zichtbaar tussen verschillende provincies. Respondenten in Zeeland en Groningen hebben de vragen gemiddeld negatiever beantwoord dan respondenten uit Friesland, Limburg en Noord-Holland.

Daarnaast valt op dat respondenten die al examens hebben afgelegd de stellingen gemiddeld positiever hebben beantwoord dan respondenten die nog geen examens hebben afgelegd

Enquête
De tweede enquête over vakbekwaamheid is ingevuld door 851 respondenten. De grootste groep respondenten, namelijk 717, valt in de categorie adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht. Ook hebben 23 serviceproviders/gevolmachtigd agenten en 89 medewerkers van aanbieders de enquête ingevuld. Dit komt ongeveer overeen met de verhouding tussen de verschillende vergunninghouders in ons register. Daarnaast hebben 23 andere belanghebbenden, zoals medewerkers van opleidingsinstituten hun mening gegeven.