ABN AMRO ontvangt 120 klachten over rentederivaat

17 februari 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eind maart zal ABN AMRO 4.500 dossiers voor zo'n 6.000 lopende rentederivaten hebben beoordeeld. Vervolgens wordt in tweede kwartaal contact gezocht met de klanten om de beoordeling te bespreken. Dat maakte de bank bekend over het herbeoordelingsproces van de rentederivaten. Het aantal klachten dat de bank heeft gehad van MKB ondernemers met een rentederivaat ligt rond de 120.

Grondige analyse

Een team van meer dan 100 mensen is momenteel full time bezig om elk klantdossier te beoordelen. Elk dossier wordt daarbij getoetst op tientallen criteria. Specialisten gaan in detail door de dossiers heen en maken een grondige analyse, aldus ABN AMRO.

ABN AMRO ontvangt 120 klanten over rentederivaat

Herbeoordeling van lopende contracten

Banken werken op dit moment in overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het MKB. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest.

Feiten en cijfers ABN AMRO

In totaal heeft ABN AMRO zo’n 350.000 MKB klanten van wie er ca.4.500 een of meerdere rentederivaten hebben. De portefeuille omvat in totaal zo’n 6.000 rentederivaten. Met ondernemers die een rentederivaat hebben en die in de bedrijfseconomische problemen zitten, is de bank in gesprek. Het aantal klachten dat de bank heeft gehad van MKB ondernemers met een rentederivaat ligt rond de 120.

Planning

De planning van ABN AMRO is om aan het einde van het eerste kwartaal 2015 de beoordeling van de dossiers gereed te hebben. Vervolgens wordt in het tweede kwartaal contact gezocht met de klanten om de beoordeling te bespreken. Als blijkt dat er problemen zijn geconstateerd, wordt in overleg met de klant over een oplossing gesproken.