ING en Rabo zien aflossingen op hypotheek stijgen

29 januari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

ING en Rabobank zien klanten in 2014 weer meer aflossen op hun hypotheek. Bij ING is in 2014 29% meer afgelost ten opzichte van het jaar er voor. Rabobank meldt een stijging van 25%, mede door de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling.

ING: 29% meer afgelost in 2014

In 2013 is er bij ING Nederland 40% meer tussentijds afgelost dan in 2012. In 2014 zet de stijging verder door en is er 29% meer afgelost. "De aflossingen variëren bij ING van enkele tientallen euro’s aflossing tot enkele tientallen duizenden euro’s. We zien over de hele linie (hoge en lagere bedragen) dat het aantal aflossingen ten opzichte van vorig jaar is toegenomen", aldus ING.

Uit het ING Woonbericht van december 2014 blijkt dat ruim een kwart van de koopwoningbezitters overweegt tussentijds af te lossen op de hypotheek. Een derde heeft inmiddels wel eens tussentijds afgelost op de hypotheek. 

De oorzaken hiervoor liggen in de toegenomen maatschappelijke aandacht voor het onderwerp met als belangrijkste prikkels:
- met aflossen is een beter rendement te behalen dan bij sparen
- mensen voelen zich oncomfortabel bij restschuld
- aantrekkelijker fiscale regeling voor aflossingen met geschonken geld

ING en Rabo zien aflossingen op hypotheek stijgen

Rabobank: 25% meer afgelost in 2014

Ook klanten van de Rabobank hebben in 2014 opnieuw meer afgelost dan het jaar er voor. Mede door de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling was het volume van extra aflossingen 25% hoger dan in 2013. In 2014 losten klanten circa €4 miljard extra af (in 2013 was dat €3,2 miljard). In geen enkel jaar is er door klanten van de Rabobank zo veel afgelost als in 2014.

In 2014 maakten extra aflossingen met bedragen boven de €50.000 42% uit van het totaal volume extra aflossingen. Dat zijn grotendeels aflossingen die gedaan werden dankzij de schenkingsvrijstelling. Met name in december was er een hausse aan extra aflossingen. Klanten losten in deze maand ongeveer €1 miljard extra af, een kwart van het totale bedrag aan extra aflossingen in 2014.
 
Theo Harms, manager Hypotheken bij de Rabobank: ‘Blijkbaar heeft de verruimde schenkingsvrijstelling van €100.000 veel klanten geprikkeld om extra te gaan aflossen op hun hypotheek. Het aantal aflossingen met bedragen boven €50.000 wijst daar op. We merken dat klanten vaak niet weten dat er nog steeds een schenkingsvrijstelling bestaat van €52.752. Die geldt als ouders schenken aan hun kinderen van 18 tot 40 jaar en het geld gebruikt wordt voor de woning bijvoorbeeld om af te lossen. Daar willen we onze klanten meer op wijzen.’
 
Harms: ‘De vrijstelling is niet de enige reden waarom er meer afgelost werd. Ook de lage spaarrente is voor veel mensen een stimulans om extra af te lossen. Extra aflossen is bovendien een maatschappelijke trend. Een paar jaar geleden was het helemaal niet de gewoonte om af te lossen. Woningeigenaren zijn zich meer bewust van de voordelen van het verlagen van hun hypotheekschuld.' 
 
Opvallend was ook dat in december veel starters meer eigen geld inbrachten bij het afsluiten van een hypotheek dan de maanden er voor. De gemiddelde Loan To Value (de hoogte van de hypotheeksom als percentage van de woningwaarde) voor deze groep bedroeg in die maand circa 99% terwijl het jaargemiddelde rond de 103% lag. ‘Dat is een opmerkelijke ontwikkeling die we niet eerder zagen’, constateert Harms, ‘het lijkt er op dat ook hier nog snel gebruik is gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling voordat die per 1 januari afliep.’