AFM ontvangt 12.349 meldingen van consumenten

23 januari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2014 bijna 12.500 meldingen van consumenten ontvangen. De meeste meldingen (24%) gingen over (advies bij) een hypotheek, 23% betrof verzekeringen en 12% was een melding over consumptief krediet.

In 2014 zijn er 12.349 meldingen via het Meldpunt Financiële Markten gedaan bij de AFM. Meldende consumenten leveren een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken, aldus de AFM.

Melding kan leiden tot onderzoek AFM

Een melding kan aanleiding zijn voor een nader onderzoek door de AFM. Bijna 3500 meldingen zijn in 2014 als signaal doorgezet naar toezichtsafdelingen. Onderzoeken van de AFM kunnen leiden tot maatregelen, bijvoorbeeld het opleggen van een boete. Meldingen die we ontvangen leveren een belangrijke bijdrage aan ons toezicht om de financiële markten eerlijk te laten werken. In 2014 heeft de AFM naar aanleiding van meldingen onderzoek gedaan naar onder andere het hersteladviesbeleggingsverzekeringen en naar uitvaartverzekeringen. In het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de meldingen door consumenten over (mogelijke) misstanden.

AFM - Meldingen van consumenten

Geen advies, wel onafhankelijke informatie

De AFM biedt geen persoonlijk (financieel) advies en mag geen terugkoppeling geven over de afhandeling van een melding. Na een openbare waarschuwing of relevante maatregel, neemt de AFM wel actief contact op met consumenten die daar recent over gebeld of gemaild hebben.

Wat kan consument zelf doen met een klacht?
Een derde van de meldingen was een klacht. De AFM bemiddelt niet bij individuele klachten. Op www.afm.nl/klacht staat wat je zelf kan doen: Schrijf een klachtenbrief en stuur deze naar de financiële onderneming. Als je geen reactie krijgt of als je niet tevreden bent over de reactie, kun je de klacht melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt bij klachten. 

De AFM ontvangt altijd graag een kopie van de klacht. Consumenten zijn daar niet persoonlijk mee geholpen maar het levert een waardevolle bijdrage om eerlijke financiële markten te bevorderen. Met meldingen uit de markt over mogelijke misstanden, kan de AFM toezicht houden daar waar het nodig is.