Rabo: Herstel Nederlandse woningmarkt zet door in 2015

13 november 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse koopwoningmarkt zal in 2015 verder aantrekken, ondanks de versobering van de schenkingsvrijstelling en starterslening. Het aantal verkochte woningen neemt toe en ook de huizenprijzen zullen naar verwachting gematigd stijgen. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

De economen van de Rabobank voorzien een toename van het aantal transacties tot 145-165 duizend in 2015 en een stijging van de gemiddelde huizenprijs met 1½-3½% ten opzichte van 2014. Voor dit jaar verwachten zij dat het aantal verkochte woningen uitkomt op 145 duizend en de gemiddelde huizenprijs met 1% stijgt ten opzichte van het gemiddelde van 2013.

Het herstel van de Nederlandse woningmarkt verloopt tegen een achtergrond van matige maar aantrekkende economische groei. Voor 2014 verwachten de Rabobank-economen een stijging van het BBP met ¾% ten opzichte van 2013, vooral dankzij de export en de investeringen. In 2015 leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage en voorzien de Rabo-onderzoekers een BBP-groei van 1½%. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid. De stijging van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de arbeidsmarkt hebben een gunstig effect op de woningmarkt.

Vooruitzicht koopwoningmarkt 2015

'Dit economische herstel, het hogere consumentenvertrouwen, de lage hypotheekrente en het forse aantal verkochte nieuwbouwwoningen hebben in onze ogen een sterker effect op de woningmarkt dan negatieve factoren als de beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen, de onderwater¬problematiek en de kredietbeperkende maatregelen', aldus woningmarkteconoom Pieter van Dalen van Rabobank.

In het derde kwartaal steeg het aantal woningen verder, zij het minder snel dan in de kwartalen ervoor. Wel nam de huizenprijsindex sterker toe dan in de afgelopen kwartalen. Van Dalen: 'Met een stijging van 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en 1,8% ten opzichte van vorig jaar was dit de sterkste prijsstijging sinds het uitbreken van de crisis in 2008. De door de Nederlandse Vereniging van Makelaars geregistreerde verkoopovereenkomsten duiden op een verdere lichte toename van het aantal transacties in het vierde kwartaal van dit jaar.'

Hypotheekrente naar laagterecord

'De hypotheektarieven zijn sinds medio 2011 fors gedaald naar historisch lage percentages. Wij verwachten dit en volgend jaar geen sterke stijging hiervan. Mocht dit toch het geval zijn, dan maakt de specifieke Nederlandse situatie een grote toename van betaalbaarheidsproblemen voor huishoudens onwaarschijnlijk. Dat komt onder andere door de hypotheekrenteaftrek, de gewoonte van huishoudens om de rente lang vast te zetten en het gebruik van een hogere toetsrente bij korte rentevast perioden.'