KPMG: Uitdagingen en kansen van Bank of China

03 november 2014 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Chinese banken zijn met een indrukwekkende opmars bezig. Wereldwijd staan vier Chinese banken in de top-10 van grootste banken ter wereld. Bank of China is een van de 'Big Four' en heeft een filiaal in Rotterdam. Mevrouw Caiyan Zhao, General Manager Bank of China Rotterdam Branch en tevens bestuurslid van de FBA, neemt ons mee in de uitdagingen en kansen van deze grote Chinese bank; een bank die zowel een staatsgeleide bank is als een bank met een beursnotering in Hong Kong en Shanghai en onder meer een ijzersterke positie heeft op het gebied van crossborder renminbi settlement clearing. Jimmy Ji, Director Global China Practice KPMG, sprak met haar.

Het internationale financiële landschap ondergaat grote veranderingen – en dat geldt evenzeer voor de tweede economie ter wereld. Als gevolg daarvan ziet de  Chinese bankensector zich geconfronteerd met even grote kansen als uitdagingen, aldus mevrouw Zhao. Zij zegt: “Zoals onze chairman Tian Guoli zei: ”Een bank die duurzame groei wil realiseren in een fundamenteel veranderende omgeving dient zich te verbinden met een nationale groeistrategie, met een goed begrip van wereldwijde groeitrends en ontwikkelingen; zij moet de dienstverlening aan haar klanten centraal stellen en voortdurend de geest van hervorming en innovatie stimuleren. Ook moet zij op solide wijze de leidende principes van duurzame prudentie in haar operations waarborgen.”

Bank of China - KPMG

Managen van business risk
De heer Jimmy Ji vraagt welke uitdagingen er op de bestuursagenda van Bank of China staan vermeld. Mevrouw Zhao: “De eerste uitdaging is business risk in een geglobaliseerde sector door de instabiliteit van de wereldeconomie. In de afgelopen jaren is de verbinding tussen landen sterk verdiept door de voortschrijdende globalisering en integratie van de wereldeconomie, door de handel en investeringen tussen landen onderling en door de uitbreidende handelsvolumes op het gebied van  global equity, fixed income, vreemde valuta en  commoditymarkten.

Het ‘butterfly’-effect van een verandering in één land kan schommelingen teweegbrengen in de financiële markten wereldwijd en tot een economische crisis leiden.”

Adresseren van uitdagingen
Het internationale financiële toezicht vormt een andere uitdaging. Sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis heeft het Bazels Comité maatregelen opgelegd aan financiële instellingen ter hervorming van de financiële sector. Mevrouw Zhao: “Deze maatregelen hebben de lat voor de kapitaalvereisten voor commercial banking verhoogd evenals de vereisten voor dagelijks operational management. Ook heeft dit de uitdagingen en kosten van de overzeese operaties van Bank of China aanzienlijk verhoogd.”

Als derde uitdaging noemt zij de gediversifieerde vraag van klanten. “De integratie van China in de wereldeconomie, de snelheid van Chinese expanderende ondernemingen en de internationalisering van de renminbi verlopen steeds sneller. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag naar differentiatie en globalisering van onze producten en diensten en tot hogere eisen aan de  capabilities van de bank op het gebied van service, marketing, management en ondersteuning.”

Innovatieve best practices
Bank of China is zowel een staatsgeleide bank als een bank met een beursnotering in Hong Kong en Shanghai sinds 2006. Wat betekent dit voor de corporate governance van een bank?  Zij stelt dat het zijn van een staatsbank en het  beschikken over een beursnotering niet tegenstrijdig is. ‘China Central Huijin’ luidt de naam van de ‘controlling shareholder’ van Bank of China die namens de staat  investeert in de belangrijkste financiële instellingen, maar zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken van de bank.

Op het gebied van corporate governance bevordert Bank of China innovatieve ’best practices’ om ervoor te zorgen dat minderheidsaandeelhouders juist worden geïnformeerd en in staat worden gesteld om te participeren en beslissingen te nemen. Zij zegt: “De jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Beijing en Hong Kong met behulp van videoconferencing hetgeen aandeelhouders uit China Mainland en Hongkong in staat stelt om de jaarvergadering te volgen. Daarnaast is online stemmen  mogelijk voor A-aandeelhouders teneinde de rechten van minderheidsaandeelhouders te waarborgen.” De Bank werkt voortdurend aan het verder verbeteren van de mechanismen voor informatieontsluiting en het optimaliseren van stakeholder engagement.

Meest internationale chinese bank
Bank of China, opgericht in 1912, geldt als zeer internationaal georiënteerde Chinese bank en was de eerste Chinese bank die zich in Nederland vestigde. Vooral op het gebied van cross- border renminbi settlement clearing is dat duidelijk zichtbaar; het segment waarin de bank wereldwijd marktleider is. Op 8 mei 2014 lanceerde de bank haar offshore Renminbi (RMB) “Schengen Bond”. Deze bond, genoteerd aan de Euro MTF2 markt van de Luxembourg Stock Exchange, stelt de bank in staat om als eerste Chinese Mainland bank ‘RMB Bonds’ uit te g even in de eurozone. Al eerder was Bank of China de eerste market maker voor directe RMB-NZD transacties en introduceerde zij ‘Oceania Bonds’ in Australië3.

Best of both worlds
Vanuit de vestiging in Rotterdam bedient de bank Chinese en Nederlandse corporate klanten en financiële instellingen en bevordert zij de SinoNederlandse en SinoEuropese han delsontwikkeling. In Nederland profiteert de bank van de positieve economische situatie in beide landen, zegt mevrouw Zhao. “Aangezien Nederland een zeer hoogstaande infrastructuur en een concurrerende tax policy heeft is Nederland niet alleen interessant voor Chinese  bedrijven, maar dient het ook als ‘gateway to Europe’. Parallel aan het economisch herstel van Europa krijgt Bank of China meer business van klanten vanuit Europa.” 

Over ons land als vestigingsplaats is zij zeer positief. “Met zijn Twin Peaks model heeft Nederland een vooruitstrevend model van gecentraliseerd toezicht door zowel de AFM (gedragstoezicht) als De Nederlandsche Bank (prudentieel toezicht). Nederland staat ook be kend om zijn uitstekende logistieke infrastructuur, zijn geavanceerde tax rulings, talenkennis van zijn inwoners, het stabiele politieke klimaat en lange culturele geschiedenis van innovatie en voorsprong op vele gebieden.” Zij stelt dat Bank of China vele groeikansen in Europa ziet en verder wil uitbreiden en investeren in Europa en in Nederland. 

Gunstige voortekenen
Hoe kijkt de general manager van Bank of  China aan tegen de Nederlandse markt, zo vraagt Jimmy Ji. Zij stelt dat de voortekenen gunstig zijn. “De Inkoopmanagersindex van Nederland beweegt zich al geruime tijd boven de 50, de bestedingsbereidheid van consumenten is aan zienlijk verbeterd en de gemiddelde verkoopprijs op de huizenmarkt is met 1,2% gestegen in het eerste kwartaal van 2014 – de eerste  stijging in de afgelopen drie jaar.” Daarnaast is het groeitempo van de Chinese economie stabiel op een niveau van 7,5%; een niveau waarvan zij denkt dat dit houdbaar zal zijn voor de komende drie jaar. “De export uit Nederland naar China is gegroeid in de afgelopen jaren, het totale Sino-Nederlandse handelsvolume blijft eveneens groeien en bereikte een niveau van USD 34,8 miljard in de eerste helft van het jaar. Tot slot: “Onze focus ligt niet alleen op Chinese bedrijven, maar ook op Europese en Nederlandse ondernemingen. Onze wens is niet alleen gezien te worden als een Chinese bank, maar ook als een volledig geïntegreerde buitenlandse bank in Nederland met een gestage toename van Nederlandse klanten.”