Femke de Vries benoemd tot secretaris-directeur DNB

29 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Naar aanleiding van de nieuwe rol van de ECB verandert De Nederlandsche Bank (DNB) haar organisatiestructuur. Zo wordt de toezichtorganisatie gespiegeld aan die van de ECB en wordt een nieuwe functie in het leven geroepen die richt op de intene bedrijsvoering. Deze functie zal per 1 november 2014 worden bekleed door Femke de Vries.

Nieuwe organisatiestructuur

Per 1 november verandert De Nederlandsche Bank haar organisatie. De functie van secretaris-directeur wordt gecreëerd en de toezichtorganisatie wordt gespiegeld aan die van de ECB na de invoering van het Europees bankentoezicht. Femke de Vries wordt benoemd tot secretaris-directeur. Zij gaat het gehele interne bedrijf leiden, waaronder de kwaliteitsbewaking van het toezicht, Finance en ICT en de interne bedrijfsvoering, en zal waken over de effectieve besturing van DNB.

Deze nieuwe positie is gecreëerd in verband met de nieuwe portefeuilleverdeling van de directie. De directie van de DNB heeft nu vier in plaats van vijf directieleden.

Femke de Vries - DNB

Femke de Vries
Mr. dr. F. de Vries krijgt in de nieuwe functie van secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. De Vries werd per 2011 benoemd tot divisiedirecteur Toezicht expertisecentra en werd daarmee verantwoordelijk voor onder andere de afdelingen markttoegang, interventie en handhaving, bestuurderstoetsingen, gedrag en cultuur- en integriteitstoezicht.

Van 2009 tot 2011 was zij divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggings-ondernemingen. In de jaren 2005 – 2009 vervulde De Vries diverse managementfuncties binnen de divisie Juridische zaken. De Vries is als toezichthouder in dienst getreden bij DNB in 2003. Daarvoor werkte ze bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie.

De Vries studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet. De Vries doceert als gastdocent onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is lid van de Financial Stability Board Working Group on supervisory intensity and effectiveness.