BinckBank boekt goede resultaten in het derde kwartaal

21 oktober 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BinckBank boekte in het derde kwartaal een goed nettoresultaat van €24,6 miljoen. Het resultaat werd met name veroorzaakt door de boekwinst van €15,5 miljoen op de verkoop van het 50%-belang in BeFrank aan Delta Lloyd. Daarnaast verbeterde het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten door het wegvallen van de financiering van de aanloopverliezen van BeFrank. Het aantal uitgevoerde transacties voor onze Nederlandse brokerage klanten steeg van 1,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2014 naar 1,2 miljoen in het derde kwartaal.

Aantal transacties in Europa groeit, Frankrijk blijft achter

Ook voor BinckBank België was het derde kwartaal positief. Het aantal transacties dat Belgische klanten verrichtten lag 2% hoger dan in het tweede kwartaal.  BinckBank Italië liet net als in voorgaande kwartalen een groei in het aantal transacties zien. Het aantal transacties nam ten opzichte van het tweede kwartaal met 8% toe van 89.671 naar 97.212. BinckBank Frankrijk deed het iets minder. De Franse klanten deden gedurende de zomermaanden 13% minder transacties in vergelijking met het tweede kwartaal van 2014, met name de maand augustus kende een sterke terugval.

BinckBank boekt goede resultaten

Goede start Binck turbo in Nederland

Begin juli startte BinckBank met de uitgifte van de Binck turbo in Nederland. . In september won BinckBank een kort geding aangespannen door BNP Paribas, waarbij het gebruik van de naam turbo de inzet was. De voorzieningenrechter oordeelde dat turbo een soortnaam is geworden. “De Binck turbo heeft een goede start gemaakt. Met meer dan 2.500 turbo’s in het assortiment weet BinckBank zich positief in de markt te onderscheiden met onder andere een lage spread en ruimere openingstijden aansluitend bij de Europese en Amerikaanse beurzen. De lage spread leidt voor klanten tot een structureel betere prijsvorming, wat resulteert in een snelle opmars van de Binck turbo. Terugkijkend op het derde kwartaal zijn wij tevreden met het resultaat en ook de eerste reacties van onze klanten op het product zijn positief”, aldus Koen Beentjes, bestuursvoorzitter van BinckBank

Alex kijkt terug op een minder succesvol kwartaal

Alex Vermogensbeheer heeft het afgelopen jaar minder goed gepresteerd. “Dit laat zich verklaren door het ontbreken van duidelijke trends in de al langere tijd zijwaarts bewegende aandelenmarkten, waardoor het opwaarts potentieel verloren ging door het in werking treden van het beschermingsmechanisme”, aldus Beentjes. De afname van het beheerd vermogen met €242 miljoen in het derde kwartaal laat zich voor €142 miljoen verklaren door het negatieve rendement op beleggingen en kosten en voor het resterende deel door opnames van klanten. Alex Vermogensbeheer heeft begin september haar beleggingsuniversum uitgebreid met 1.600 Amerikaanse aandelen. Klanten van Alex Vermogensbeheer kunnen nu naast Europese aandelen ook beleggingen in hun portefeuille hebben in Amerikaanse bedrijven met een notering aan de NYSE of Nasdaq.

Dochters zetten stappen in derde kwartaal

TOM (The Order Machine) verwelkomde per 1 september de optieflow van ABN AMRO op haar platform, waardoor nu driekwart van de Nederlandse particuliere orders in opties via het platform van TOM worden verhandeld. Ook Think ETF’s behaalde in het derde kwartaal succes door voor haar Think Global Real Estate ETF de award “DFT Financieel product van de maand” in de wacht te slepen. Tevens berichtten BinckBank medio juli dat er een Letter of Intent getekend is met BlackFin Capital Partners voor het verkopen van het zakelijke bedrijfsonderdeel Able. De voorbereidingen voor de definitieve verkoop lopen nog steeds en naar verwachting zal de transactie omstreeks het einde van dit jaar definitief worden.

BinckBank geeft geen toekomstverwachting af

“Ons resultaat is sterk afhankelijk van de activiteit van onze klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van de beurs zijn hierbij belangrijk. Deze zijn moeilijk in te schatten en daarom geven wij geen concrete toekomstverwachting af”, aldus Beentjes.