Joint Supervisory Teams staan in de startblokken

17 oktober 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Nieuwe Joint Supervisory Teams (JST’s) gaan toezicht houden op de grote banken van het eurogebied. Een interview met Patrick de Neef, de lokale coördinator van een JST voor een grote Nederlandse bank.

Vanaf 4 november gaat de ECB toezicht houden op de 120 grootste banken van het eurogebied. De ECB werkt daarbij intensief samen met DNB en de andere nationale toezichthouders.

De spil van het Europees bankentoezicht vormen de Joint Supervisory Teams (JST’s). Het zijn deze teams die van dag tot dag het toezicht op alle grote banken zullen uitoefenen. Voor elke grote bank is een team samengesteld: met toezichtmedewerkers van de ECB, medewerkers van de toezichthouder uit het herkomstland van die betreffende bank, en eventueel medewerkers van de toezichthouders van andere eurolanden. De leiding van zo’n team, een JST, is in handen van een ECB-coördinator, die als regel niet afkomstig mag zijn uit het land waar de bank haar hoofdkwartier heeft. Een paar voorbeelden: de ECB-coördinator voor de Franse bank Crédit Agricole komt uit Duitsland, de Italiaanse bank Unicredit heeft een Franse ECB-coördinator en het ABN AMRO-team heeft een Spaanse coördinator. Voor een andere grote Nederlandse bank is een Poolse teamcoördinator aangesteld in Frankfurt. Ook dit team heeft een lokale coördinator. Dat is Patrick de Neef, afdelingshoofd toezicht van DNB. Hij vertelt in dit interview meer over het JST. 

Patrick de Neef - DeNederlandscheBank  

Zijn de teams klaar voor de start?
‘Jazeker, we staan in de startblokken. Ons team bestaat uit ruim twintig toezichtcollega’s: zes van de ECB, twaalf van DNB, en nog een aantal collega’s van onder andere de Ierse en Franse toezichthouders. Overigens, de omvang en de samenstelling van een JST varieert al naar gelang de grootte van de bank en de landen waarin deze actief is. De ECB-coördinator is in juni begonnen met een uitgebreid introductieprogramma en heeft inmiddels kennisgemaakt met de bestuurders van de bank.’  

Waarvoor komt het JST bij een bank op bezoek?
‘Natuurlijk voor de reguliere toezichtgesprekken: die gaan we met grotere regelmaat voeren dan we tot nog toe deden. Ten tweede gaan we onderzoek doen om risico’s te identificeren. Daarvoor zullen we dossiers opvragen en gesprekken voeren. Derde element is de monitoring: als we een risico signaleren, verwachten we dat de bank een programma opstelt en uitvoert om dat risico te mitigeren. Het JST houdt scherp in de gaten of het probleem daarmee echt wordt opgelost. Verder zijn er nog de thema-onderzoeken, die DNB de laatste jaren doet. Ook de ECB gaat thema-onderzoeken doen. En die krijgen een grotere of kleinere plaats in het toezichtprogramma, al naar gelang de specifieke situatie van de bank.’  

Gaan deze teams ook on-site toezicht doen?
‘Nee. De JST-teams doen kortlopende onderzoeken, waarbij bijvoorbeeld een paar mensen een week lang een onderzoek doen. Daarmee krijg je veel informatie boven tafel, maar het is niet zo diepgravend als een speciaal on-site onderzoek, waarbij een groter team van specialisten gedurende een periode van één of meerdere maanden bij een bank ter plekke onderzoek doet. Voor ieder on-site onderzoek wordt weer een nieuw onafhankelijk onderzoeksteam geformeerd. De ECB bepaalt welke on-site onderzoeken bij een bank gedaan moeten worden. De resultaten daarvan koppelt het on-site team terug naar de bank en het JST voor die bank. Die JST bepaalt dan op haar beurt weer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld kapitaalopslagen.’  

Een heel andere toezichtaanpak al met al?
‘Het Europees bankentoezicht is een goede stap om ons toezicht nog beter te maken; meer indringend en vasthoudend en met consistente toezichteisen voor alle deelnemende landen. De wijze waarop het SSM van de start gaat, de enorme werklust en de focus op een soepele transitie, stemmen mij zeer positief. Wij gaan er samen met de ECB alles uithalen wat erin zit om het toezicht naar een hoger niveau te brengen.’ 

Bekijk ook het laatste nieuws rondom het thema ‘bankenunie

Dit is een artikel van De Nederlandsche Bank uit de Nieuwsbrief Banken van 16 oktober 2014.