Het MKB kan tot €250.000 financieren bij Qredits

15 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Dinsdag kondigde minister Kamp aan dat Qredits de maximale kredietlimiet per 1 januari 2015 zal verhogen tot € 250.000, waardoor de kredietmogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf worden verruimd.

Alternatief voor bankfinanciering

Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Door de grote kredietbehoefte binnen het Midden- en Kleinbedrijf heeft Qredits haar kredietaanbod sinds 1 november 2013 al verruimd tot € 150.000. Dit gaf de MKB ondernemers de kans om, na een afwijzing van de bank, hun kredietaanvraag alsnog bij Qredits in te dienen voor een second-opinion.

Qredits wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische zaken, 4 banken (ING, ABN AMRO, Rabobank en Triodos Bank) en 7 verzekeraars. Naast deze financieringspartners wordt Qredits ondersteund door coachingspartners zoals Welten, Accenture en NIBE SVV.

Qredits verhoogt kredietmogelijkheden

Verhoging kredietlimiet

In juni 2014 werd door het Ministerie van Economische Zaken aangekondigd om te onderzoeken of de kredietlimiet van Qredits kon worden verhoogd tot € 250.000, omdat de behoefte aan financiering binnen het Midden- en Kleinbedrijf nog altijd groot is. De afgelopen periode heeft Qredits dit besluit genomen, in nauw overleg met de banken en het Ministerie.
Minister Kamp: “Qredits heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een goede aanvulling is op de banken. De kredietverhoging naar € 250.000 geeft bedrijven de mogelijkheid voor extra financiering en draagt bij aan economische groei.”

De verhoging past binnen de missie van Qredits waarin zij financiering en coaching aan ondernemers wil aanbieden die, ondanks goede plannen, niet bij de banken terecht kunnen.