ASN en ABN committeren zich aan ontwikkelingsdoelen

03 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Caroline Princen (bestuurslid ABN AMRO) en Ewoud Goudswaard (algemeen directeur ASN Bank) hebben op 29 september 2014 een veklaring ondertekend waarmee ze zich committeren aan meer samenwerking en inzet voor het behalen van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Den Haag die ging over de gezamenlijke bijdrage aan de Post-2015 ontwikkelingsagenda. Naast de twee banken ondetekenden nog bijna 60 Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties de verklaring.

Waarom is samenwerking noodzakelijk?
Volgend jaar lopen de 8 VN-Millenniumdoelen, gericht op armoedebestrijding en ziektes, af, die sinds 2000 de internationale ontwikkelingsagenda hebben bepaald. Intussen is de wereld veranderd met nieuwe opkomende economieën en sterkere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij de VN wordt daarom momenteel druk onderhandeld over hoe hier rekening mee moet worden gehouden bij vaststelling van de post-2015 ontwikkelingsagenda.

ASN & ABN Ontwikkelingssamenwerking

Voortrekkersrol Nederland
De deelnemers aan de bijeenkomst vinden dat bedrijven en ngo’s een belangrijke rol spelen in duurzame ontwikkeling en ondertekenen daarom het ‘Charter on the role of business, civil society and cross-sector partnerships in the Post-2015 Development Agenda’. Het Charter beschrijft wat bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen en committeert ondertekenaars aan het ondernemen van gezamenlijke actie in de vorm van cross-sectorale partnerschappen. Hiermee geeft Nederland een sterk signaal af dat samenwerking tussen verschillende sectoren mogelijk is. Nederland neemt hiermee een voortrekkersrol in de wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt dit signaal bij de onderhandelingen binnen de VN.

Worldconnectors
De bijenkomst en het Charter zijn geïnitieerd door de Worldconnectors samen met Royal DSM, NCDO, True Price en VNO-NCW. Verschillende partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van casussen van cross-sectorale samenwerking die het succes van samenwerking aantonen. Nieuwe casussen zijn nog welkom!