AFM legt financiele vergelijkingssites aan banden

12 september 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt de regels bij waaraan vergelijkingssites moeten voldoen. Door aanscherping van het begrip bemiddelen gaan veel van deze sites onder de noemer bemiddelaar vallen. Vanaf 17 november 2014 zijn de vergelijkers daarom verplicht een vergunning aan te vragen bij de AFM om de werkzaamheden uit te blijven mogen voeren. Ook mogen deze partijen niet langer leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen.

Vergelijkingssites en provisieverbod

De AFM, welke onder meer toeziet op de financiële markten op het vlak van sparen, beleggen, verzekeren en lenen, bepaalt de regels omtrent financiële dienstverlening. Ook vergelijkingssites die uit naam van andere bedrijven producten aanbieden vallen hieronder.

Eén van de vragen die vaak opkomt is of vergelijkingssites die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening leadvergoedingen mogen ontvangen voor producten die vallen onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners. Dit verbod houdt in dat er geen geldstromen meer plaats mogen vinden tussen de adviseur/bemiddelaar en de daadwerkelijke aanbieder van het product. Deze dienstverlening vindt steeds meer digitaal plaats, wat voor AFM genoeg reden vormt om de regels omtrent bemiddeling te herzien en te verduidelijken. 

AFM - Vergelijkingsites

Scherpere regels
De AFM heeft twee regels opgesteld, waardoor huidige vergelijkingssites al snel de stempel bemiddelaar krijgen. Als er meer gedaan wordt dan alleen het doorgeven van contactgegevens van de klant aan de aanbieder, dan wordt er al bemiddeld. Ook als er aan de volgende regels voldaan is, dan is sprake van bemiddeling:

  • Er worden ten behoeve van een vergelijking andere relevante gegevens gevraagd dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst

Vergunningen verplicht
Door de nieuwe regels zijn vergelijkingssites verplicht geworden om een vergunning aan te vragen bij de AFM. Vanaf nu kan de vergunning al aangevraagd worden, maar na 17 november 2014 mag een website zonder vergunning niet meer bemiddelend optreden. Ook mogen deze partijen niet langer leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen.