Handelsbanken presenteert winst van €91,3 miljoen

19 februari 2024 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse tak van Handelsbanken heeft 2023 afgesloten met een recordwinst van €91,3 miljoen.

“In vergelijking met een jaar eerder zijn in 2023 de inkomsten uit al onze activiteiten toegenomen, zowel op het gebied van woninghypotheken, vastgoedfinancieringen, sparen als vermogensbeheer,” reageert Roland van Pooij (CEO van Handelsbanken Nederland).

“Wel zagen we een afvlakking van de groei op het gebied van woninghypotheken en vastgoedfinancieringen en een afname van het spaarvolume door het vervallen van enkele grote zakelijke deposito’s.”

Handelsbanken presenteert winst van €91,3 miljoen

“Tegelijkertijd namen de rentebaten uit sparen en de inkomsten uit vermogensbeheer toe. Dit heeft ertoe geleid dat 2023 voor Handelsbanken Nederland het beste jaar ooit was,” sluit Van Pooij af.

De cijfers passen in de ontwikkeling die de bank al enige tijd doormaakt. Zo kon de bank afgelopen jaar ook positieve cijfers overleggen. De winst steeg dit jaar met 59% naar €91,3 miljoen, vergeleken met €57,4 miljoen in 2022. De inkomsten namen met 31% toe tot €187,9 miljoen, voornamelijk gedreven door een stijging van 33% in rente-inkomsten tot €169,1 miljoen.

Ondanks een toename van de kosten met 12% naar €87,9 miljoen, resulteerde dit in een positief operationeel resultaat. De gemiddelde totale kredietportefeuille groeide met 6% tot €8,664 miljard, terwijl de kredietverlening aan zowel particulieren als bedrijven aanzienlijk steeg.

Het aantal medewerkers in Nederland nam toe naar 388. Hoewel het gemiddelde volume van spaargelden en deposito's daalde met 11% tot €3,537 miljard, vertoonde het particuliere spaarvolume een lichte stijging van 1% tot €679 miljoen. Het zakelijke depositovolume daalde met 14% tot €2,858 miljard.