ING wederom op de vingers getikt door Reclame Code Commissie

21 december 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING is opnieuw door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt vanwege misleiding omtrent zijn duurzaamheidsbeleid in zijn reclames. Na (wederom) een klacht van Fossielvrij NL oordeelt de RCC dat de oranjebank in zijn reclames een eerlijk beeld dient te schetsen over de verhouding tussen zijn groene en fossiele financieringen.

Het is alweer de tweede keer dat ING zijn reclamevideo ‘How we take action to fight climate change’ moet aanpassen. De Commissie oordeelde in mei dat de claims van de bank in zijn oorspronkelijke reclame (“we finance billions of euros of green projects and companies around the world”) dusdanig absoluut zijn, dat de gemiddelde consument niet zal verwachten dat de bank naast de genoemde duurzame financieringen ook nog eens fossiele projecten en bedrijven financiert.

ING heeft sindsdien zijn campagne aangepast. De bank geeft in de aangepaste reclame toe dat het naast groene projecten, ook niet-groene projecten financiert. Maar die verandering gaat Fossielvrij NL dus niet ver genoeg.

ING wederom op de vingers getikt door Reclame Code Commissie

“Het bedrag dat de bank in fossiele bedrijven steekt, is nog steeds vele malen hoger: in 2021 drie keer zoveel”, legt Pieter Sellies (campaigner bij Fossielvrij NL) uit. “De reclame zet die ene groene euro in de spotlights, maar negeert de drie fossiele euro’s die daar tegenover staan volledig.”

Ook de Commissie is dus van mening dat het weglaten van de verhouding tussen groene en fossiele financieringen misleidend is en in strijd met de Reclame Code. De kijker zou op basis van de reclame een te rooskleurig beeld van ING vormen daardoor niet in staat zijn om een goed geïnformeerd besluit te maken om wel of niet te bankieren bij ING.

De RCC beveelt ING dan ook aan om niet meer op deze manier reclame te maken. De bank heeft de reclame inmiddels offline gehaald.

Reactie ING

In een reactie laat ING weten kennis te hebben genomen van de uitspraak van de RCC. Tegelijkertijd benadrukt de bank dat de Commissie het grootste deel van de klacht van Fossielvrij NL heeft afgewezen.

Zo is de RCC van mening dat ING voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bank met zijn klimaataanpak "concrete en verifieerbare plannen" heeft om "de doelstelling om de meest koolstof intensieve onderdelen van zijn portefeuille naar netto-nul uitstoot in 2050 te sturen".

Daarnaast acht de Commissie het aannemelijk dat ING met zijn klimaatbeleid daadwerkelijk ‘nee’ zeggen tegen nieuwe financiering van kolencentrales en projectfinanciering van nieuwe olie- en gasvelden.

Het kritiekpunt van de RCC dat het gebruik van de zinsnede ‘billions of euros in green projects and companies’ niet in juiste verhouding staat tot de zinsnede ‘things that aren’t green’, stelt ING ter harte te nemen. "We hebben dit al aangepast in onze huidige communicatiemiddelen en we hebben het bewuste filmpje offline gehaald."

ING noemt de uitspraak gebalanceerd en gaat er niet tegen in beroep.