ING op vingers getikt door Reclame Code Commissie

22 mei 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

ING is door de Reclame Code Commissie verplicht om zijn commercial ‘Hoe we take action to fight climate change’ aan te passen; de reclamevideo van de bank over hun klimaatbeleid zou misleidend zijn. De zaak kwam aan het licht naar aanleiding van een klacht van Fossielvrij NL.

Fossielvrij NL diende de klacht in omdat ING middels zijn reclame de indruk zou wekken dat het alles op alles zet om de klimaatcrisis te beteugelen.  “Wat totaal genegeerd wordt, is dat de bank jaarlijks nog steeds 5 tot 11 miljard dollar in fossiele bedrijven en projecten steekt en daarmee de klimaatcrisis juist aanwakkert”, legt Fossielvrij NL-campaigner Pieter Sellies uit.

De Reclame Code Commissie (RCC) ging daarin mee. De Commissie oordeelde dat de claims van ING in zijn reclame (“we finance billions of euros of green projects and companies around the world”) dusdanig absoluut zijn, dat de gemiddelde consument niet zal verwachten dat de bank naast de genoemde duurzame financieringen ook nog eens fossiele projecten en bedrijven financiert.

ING op vingers getikt door Reclame Code Commissie

Daarnaast is de RCC het met Fossielvrij NL eens dat belangrijke informatie niet in de reclame wordt vermeld, maar consumenten wel nodig hebben om een volledig beeld over ING’s klimaatbeleid te vormen. Door uitsluitend groene projecten te benoemen en informatie over fossiele financiering weg te laten, zou de kijken een “te rooskleurig beeld” over ING’s klimaatbeleid voorgeschoteld krijgen.

Toekomstige klimaatrampen

De oranjebank heeft zijn video inmiddels aangepast. De voice-over vermeldt nu ook dat de bank zaken financiert die niet groen zijn. Een aanpassing die wat Fossielvrij NL betreft niet ver genoeg gaat. De reclame is volgens hen nog altijd misleidend en kondigt daarom alvast een nieuwe klacht aan.

“Door nu geld te stoppen in nieuwe fossiele infrastructuur, financiert ING niet het heden, maar onze fossiele afhankelijkheid in de toekomst”, beargumenteert Sellies. “Om die fossiele infrastructuur van vandaag terug te verdienen en er winst op te maken, moet er nog tientallen jaren olie en gas worden verkocht. Zo ketenen dit soort financieringen ons vast aan een fossiele economie.”

De Fossielvrij NL-campaigner wijst daarbij naar een ING-investering van €325 miljoen in een LNG-terminal in Port Arthur in Amerika. “Die zal pas in 2027 gaan draaien. Dan financier je dus niet de huidige maatschappij, maar toekomstige klimaatrampen.”

Reactie ING

ING laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak en benadrukt dat de oude video inmiddels al offline is gehaald. "We streven ernaar duurzaamheid centraal te stellen in onze strategie en daarover transparant en open te zijn in onze communicatie. Dat zullen we blijven doen", aldus ING.