EU-voorstellen antiwitwasmaatregelen aangescherpt

05 juni 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Eind maart hebben de leden van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ingestemd met strengere regels met betrekking tot witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties in de EU. Dit meldt het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in een nieuwsbericht.

Het gaat in totaal om drie wetgevingsvoorstellen: de zogeheten EU-‘single rulebook’-verordening, de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening tot oprichting van de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA).

De voorstellen werden alle drie met ruime meerderheid aangenomen door de twee commissies. De komende tijd buigt het Europees Parlement zich over de wetgeving, waarmee bestaande gaten in de bestrijding van de betreffende vormen van misdaad moeten worden gedicht.

EU-voorstellen antiwitwasmaatregelen aangescherpt

De aangenomen teksten verplichten entiteiten zoals banken, beheerders van activa, vastgoedmakelaars en professionele voetbalclubs op hoog niveau onder meer om de identiteit van hun klanten te verifiëren, evenals wat zij bezitten en wie het bedrijf controleert. Ook moeten ze relevante informatie doorgeven aan een centraal register.

Daarnaast moet elke EU-lidstaat een financiële inlichtingeneenheid (FIU) oprichten om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, te melden en te bestrijden. Deze eenheden moeten onderling en met de bevoegde autoriteiten informatie uitwisselen en samenwerken met AMLA, Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie.

Jachten, vliegtuigen en auto’s

Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, moeten de nationale FIU’s en andere bevoegde autoriteiten toegang hebben tot informatie over uiteindelijke gerechtigden, bankrekeningen, grond- en vastgoedregisters. Daarnaast willen EP-leden dat lidstaten informatie verzamelen over de eigendom van goederen die aantrekkelijk zijn voor criminelen, zoals jachten, vliegtuigen en auto’s van meer dan 200.000 euro.

De EP-leden willen verder onder meer dat de bevoegdheden van de AMLA worden uitgebreid tot het opstellen van lijsten van niet-EU-landen met een hoog risico. Daarnaast willen ze het agentschap de bevoegdheid geven om te bemiddelen tussen nationale toezichthouders en geschillen beslechten. Ook de zorg voor sterker toezicht op de toezichthouders in de niet-financiële sector en het klachten ontvangen van klokkenluiders behoort dan tot de bevoegdheden van de AMLA.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.