Deloitte: ‘Nederlandse CFO’s waakzaam, maar optimistisch over toekomst’

24 april 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Een stikstokcrisis, een klimaatcrisis, de Oekraïens-Russische oorlog, de huidige hoge inflatie en niet te vergeten hebben we de coronacrisis nog maar net achter ons gelaten. Ondanks het feit dat de wereld zich in een polycrisis bevindt, weerhoudt dat Nederlandse CFO’s er niet van om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor het bedrijfsleven in de komende twaalf maanden.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Deloitte CFO Survey, waarin het sentiment van Nederlandse CFO’s rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart is gebracht. Al met al is het glas bij slechts één op de tien (11%) CFO’s halfleeg en geeft men aan geen of weinig vertrouwen te hebben in het succes van hun organisatie in het huidige renteklimaat.

Voor het onderzoek ondervroeg Deloitte meer dan 1.110 Chief Financial Officers van Europese bedrijven. Het Nederlandse rapport bevat een overzicht van de financiële vooruitzichten van de 154 in Nederland gevestigde CFO’s , evenals hun visie op kritieke bedrijfsrisico’s inflatie, strategische prioriteiten, financiering en andere factoren die zij momenteel als essentieel voor succes beschouwen.

CFOs’ sentiment on firm’s financial prospects compared to last semester

Na een periode van hoge inflatie geven de CFO’s in het rapport aan te verwachten dat de inflatie aankomend jaar zal afnemen tot 5,97%. In navolging van de recente perikelen in de bankensector – waaronder de val van Silicon Valley Bank en de gedwongen overname van Credit Suisse – is er volgens de Deloitte-onderzoekers zelfs sprake van een licht gunstigere inflatieverwachting (5,53%). Hierbij houden CFO's rekening met een meer gematigde houding ten aanzien van leningen en uitgaven.

Duurzaamheid als langetermijnstrategie

“Uit de survey van dit voorjaar blijkt dat duurzaamheid bij een meerderheid van de CFO’s (65%) hoger op de agenda staat dan in voorgaande jaren”, legt Mohamed Bouker (Partner Consulting bij Deloitte) uit. “Deels komt dit voort uit aankomende wet- en regelgeving zoals de CSRD, maar er is ook sprake van een groeiend bewustzijn rond de langetermijnimpact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering.”

CFOs’ confidence in ability to operate successfully in a high interest rate climate

Het is volgens Bouker echter vooral opvallend dat het prioriteren van duurzaamheid in tijden van economische onzekerheid – zoals in de nasleep van de bankencrisis – “aanzienlijk afzwakt” (53%). “Het is dan ook cruciaal dat bedrijven duurzaamheid gaan zien als een integraal onderdeel van hun langetermijnstrategie en toegewijd blijven aan duurzaamheidsdoelstellingen, juist ook in onzekere tijden.”

Digitaal onvolwassen, maar wel hoge verwachtingen

Hoewel ontwikkeling op AI-gebied met een sneltreinvaart doorzetten, beschouwt driekwart van de CFO’s hun organisatie als matig (48%) of enigszins digitaal volwassen (28%). Desondanks verwachten de financieel besluitvormers veel van de nieuwe technieken: binnen vijf jaar zou het mogelijk moeten zijn om het percentage besluiten dat met behulp van of dankzij AI en digitale tools gemaakt wordt te verdriedubbelen.

Insight on % of CFOs that consider these topics as more important than last year

CFO’s zien deze ontwikkeling vooral als een kans in de sectoren communicatie en vrije tijd en toerisme, de detailhandels en de sector voor consumptiegoederen. CFO’s van transport- en logistiekbedrijven, financiële instellingen en industriële organisaties zijn daarentegen het minst positief.

Prioriteitsverschuiving

Tot slot wordt in het rapport ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt onder de loep gebracht. Zo geeft een meerderheid van de CFO’s (58%) aan dat uitbreiden van het personeelsbestand het komende jaar niet in de lijn der verwachting ligt, ondanks het vertrouwen dat men heeft in de groeimogelijkheden van hun bedrijf. Slechts een derde (34%) van de CFO’s heeft de verwachting dat het personeelsbestand enigszins toeneemt – 7% gaat uit van een forse toename.

Daarmee is er sprake van een flinke verschuiving ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar. In 2022 gaf nog bijna driekwart van de CFO’s (72%) aan dat het aantrekken van talent de hoogste prioriteit op de agenda had. De respondenten zouden zich dit jaar vooral bekommeren over het terugbrengen van financiële en toeleveringsrisico’s.